Iestādes nosaukums:   Liepājas Jūrniecības Koledža
Reģistrācijas numurs:  90000063024
Juridiskā adrese:           Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401
Bankas nosaukums:     Valsts kase
Bankas kods:                  TRELLV22
Bankas konts:                LV74TREL2150230010000

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00