2023./2024. mācību gada sākums RTU Liepājas Jūrniecības koledžā

Uzmanību!

Jaunā mācību gada sākums RTU LJK audzēkņiem un studentiem – 2023. gada 4. septembrī!

 

4. septembrī profesionālās vidējās izglītības programmu (ar 9 klašu izglītību) 1.kursa audzēkņiem (grupas S-11, S-12, M-11) un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu (pēc 12. klases vai ar profesionālo izglītību) 1. kursu un 5. kursu studentiem (grupas L-11A, S-11A, S-51A, M-11A, M-51A) plkst.10.00 tikšanās ar RTU LJK direktora p.i. Jāni Džeriņu, grupu audzinātājiem un studiju programmu direktoriem/ nodaļu vadītājiem

25.08.2023.
Studenti

Ar labiem rezultātiem noslēdzies Erasmus+ projekts sadarbojoties Latvijai, Marokai, Ķīnai un Azerbaidžānai

Kopš 2020. gada Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (turpmāk - RTU LJK) īstenoja Erasmus+ programmas projektu Nr. 2020-1-LV01-KA107-077369, kura laikā notikusi sadarbība ar Marokas Jūrniecības iestādi, Šanhajas Jūrniecības Universitāti un Azerbaidžānas Jūrniecības Akadēmiju. Projekta laikā gan RTU LJK pārstāvji devās uz šo valstu iestādēm, gan šo valstu iestāžu pārstāvji viesojās mūsu koledžas telpās.

07.08.2023.
Projekts 2020-1-LV01-KA107-077369

PAPILDU UZŅEMŠANA!

Dokumentus pieņem:

no 2023. gada 31. jūlija līdz 2023. gada 31. augustam


Uzņemšanas komisijas darba laiks:

darba dienās no 10.00 līdz 16.00, piektdienās no 08.00 līdz 14.00


Informācija pa tālr.:

+371 63424880, +371 29130491

31.07.2023.

Informācija par uzņemšanas rezultātiem

Uzņemšanas komisijas lēmums par uzņemšanas rezultātiem gan Jūrskolā, gan koledžā tiks publiskots koledžas mājas lapā: 

 

https://ljk.lv/uznemsanas-rezultati līdz 01.08.2023.

Koledžas studentiem (1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība) studiju līgumu parakstīšana notiks no 01.08.2023. līdz 02.08.2023. no plkst. 10.00 līdz 16.00, 1. stāvā, 105. auditorijā. 

29.07.2023.

RTU Liepājas Jūrniecības koledžā pēc ziemas tehniskā pārtraukuma atsākušies energoefektivitātes būvdarbi

Veicot Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju, pamatojoties uz 2022.gada 11.oktobra MK rīkojumu Nr.707 “Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju”, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (RTU LJK) pārņēma visas projekta saistības un turpina to īstenošanu. 

30.06.2023.
Projekts 4.2.1.2./18/I/017

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00