Jūras transports - Kuģu vadītājs
Jauniešiem ar kuģu vadītāja diplomu par profesionālo vidējo izglītību Kuģu vadītāju nodaļa piedāvā akreditētu pilna vai nepilna laika 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Jūras transports” kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 

Galvenās studiju jomas: navigācija, kuģu uzbūve un stabilitāte, kuģu vadīšanas tehniskie līdzekļi, kravu pārvadāšanas tehnoloģija, kuģošanas drošība, jūras tiesības, jūras vides piesārņojuma novēršana, globālā jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma, jūrniecības angļu valoda un kuģu menedžments. Programmā ietvertas arī prakses uz kuģiem jūrā.

Zināšanas iespējams apgūt, izmantojot arī e-apmācības risinājumus.

Studiju kursa noslēgumā studenti, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības, izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu un kārto valsts noslēguma pārbaudījumu, kurš sastāv no:
  • kvalifikācijas darba aizstāvēšanas;
  • kvalifikācijas eksāmena, kurš sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas;
  • jūrniecības angļu valodas eksāmena.

Beidzot Liepājas Jūrniecības koledžu, absolventi iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību kuģu vadītāja specialitātē un kvalifikāciju “Sardzes stūrmanis uz kuģiem mazākiem par 3000 BT”, kas atbilst 4.profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības absolventiem strādāt uz dažādu tipu Latvijas vai citu valstu kuģiem, tostarp iekšējo ūdeņu kuģiem, komercdarbībā iesaistītiem atpūtas kuģiem un zvejas kuģiem mazākiem par 3000 BT par sardzes stūrmani, nodrošinot kuģa, kravas, pasažieru un apkalpes drošību, kā arī plānot, analizēt un organizēt kuģa pārgājienus un patstāvīgi vadīt kuģi, nodrošināt radiosakarus un pildīt sardzes pienākumus bez kuģošanas rajona ierobežojumiem un noteiktā kārtībā saņemt Starptautiskās konvencijas STCW-78/95 kompetences sertifikātu „Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT”. 

Iegūstot nepieciešamo pieredzi, kuģa vadītājs var strādāt ne tikai jūrniecības, bet arī loģistikas vai citu nozaru uzņēmumos un organizācijās, kuģu aģentēšanas, menedžmenta un apdrošināšanas kompānijās u.c.

Kontaktinformācija

Uzņemšanas komisija Tālr.: +371 63424880, +371 29130491

Kuģu vadītāju nodaļas vadītājs ZIEDONIS BAUŠENIEKS epasts:ziedonis.bausenieks@ljk.lv
Studiju programma
Jūras transports
Iegūstamās izglītības līmenis
1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Kuģu vadītājs
Pilna laika

Studiju ilgums
2 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība (kuģu vadītāja diploms)
Studiju maksa gadā
2380.00 EUR
Valsts budžeta vietas
8
Studiju turpināšanas iespējas
Latvijas Jūras akadēmja, LJK profesionālās pilnveides programmas
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes stūrmani uz kuģiem mazākiem par 3000 BT
(gada) Uzņemšana 2022./2023. mācību gadam
Sākums
27.08.2022 00:00
Beigas
29.05.2023 00:00
Maksa par reģistrāciju
19.30 EUR
Nepilna laika

Studiju ilgums
3 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība (kuģu vadītāja diploms)
Studiju maksa gadā
1600.00 EUR
Studiju turpināšanas iespējas
Latvijas Jūras akadēmja, LJK profesionālās pilnveides programmas
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes stūrmani uz kuģiem mazākiem par 3000 BT

Šobrīd nav aktīvas uzņemšanas

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00