Jūras transports – Kuģu mehāniķis
Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) ir 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde ar struktūrvienību Jūrskola, kurā uzņem jauniešus ar vispārējās pamatskolas izglītību (9.klases). LJK Jūrskolā sagatavo kuģa mehāniķus uz kuģiem ar galvenā dzinēju jaudu mazāku par 3000 kW.

Pēc mācību programmas apguves kuģu mehāniķis spēj: veikt sardzes pienākumus mašīntelpās, kontrolēt mehānismu, inženiertehnisko sistēmu, elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu darbību, veikt to tehnisko apkopi un remontu, veikt pierakstus mašīntelpas žurnālā, ievērot darba aizsardzības, kuģošanas drošības, vides aizsardzības un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības.

Beidzot Jūrskolu, absolventi iegūst profesionālo vidējo izglītību un kvalifikāciju “Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu, mazāku par 3000 kW”, kas atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim.Tas dod tiesības strādāt uz dažādu tipu Latvijas vai citu valstu kuģiem, tostarp iekšējo ūdeņu kuģiem, komercdarbībā iesaistītiem atpūtas kuģiem un zvejas kuģiem par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW.

Reflektantus uzņem ar pamatskolas izglītību konkursa kārtībā, ņemot vērā pamatskolas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika.

Zināšanas iespējams apgūt, izmantojot arī e-apmācības risinājumus.


Kontaktinformācija

Uzņemšanas komisija Tālr.: +371 63424880, +371 29130491

Inženiertehniskās nodaļas vadītāja MARINA TREGUBA epasts:marina.treguba@ljk.lv
Studiju programma
Kuģu mehānika
Iegūstamās izglītības līmenis
Profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW
Pilna laika

Studiju ilgums
4 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vispārējā pamatizglītība (9.klases)
Finansējums
Valsts budžeta līdzekļi
Valsts budžeta vietas
50
Studiju turpināšanas iespējas
LJK koledžas studiju programmā “Jūras transports – kuģu mehānika” (studijas pēc Jūrskolas)
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW
(gada) Uzņemšana 2022./2023. mācību gadam
Sākums
27.08.2022 00:00
Beigas
29.05.2023 00:00
Maksa par reģistrāciju
0.00 EUR

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00