“Jūras transports – kuģu mehānika” – Kuģu mehāniķis
Jauniešiem ar kuģu mehāniķa diplomu par profesionālo vidējo izglītību Inženiertehniskā nodaļa piedāvā akreditētu pilna vai nepilna laika 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Jūras transports – kuģu mehānika”kuģu mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai. 

Pēc mācību programmas apguves kuģu mehāniķis spēj: veikt sardzes pienākumus mašīntelpās, kontrolēt mehānismu, inženiertehnisko sistēmu, elektrisko, elektronisko un vadības sistēmu darbību, veikt to tehnisko apkopi un remontu, veikt pierakstus mašīntelpas žurnālā, ievērot darba aizsardzības, kuģošanas drošības, vides aizsardzības un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības.

Studiju kursa noslēgumā studenti, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības, izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu un kārto valsts noslēguma pārbaudījumu, kurš sastāv no:
  • kvalifikācijas darba aizstāvēšanas;
  • kvalifikācijas eksāmena, kurš sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas;
  • jūrniecības angļu valodas eksāmena.

Beidzot koledžu, absolventi iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību kuģu mehāniķa specialitātē un kvalifikāciju “Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW”, kas atbilst 4.profesionālās kvalifikācijas līmenim.Tas dod tiesības strādāt uz dažādu tipu Latvijas vai citu valstu kuģiem, tostarp iekšējo ūdeņu kuģiem, komercdarbībā iesaistītiem atpūtas kuģiem un zvejas kuģiem par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW.

Zināšanas iespējams apgūt, izmantojot arī e-apmācības risinājumus.

Kontaktinformācija

Uzņemšanas komisija Tālr.: +371 63424880, +371 29130491

Inženiertehniskās nodaļas vadītāja MARINA TREGUBA epasts:marina.treguba@ljk.lv
Studiju programma
Jūras transports - Kuģu mehānika
Iegūstamās izglītības līmenis
1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Kuģu mehāniķis
Pilna laika

Studiju ilgums
2 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība (kuģu mehāniķa diploms)
Studiju maksa gadā
2380.00 EUR
Valsts budžeta vietas
10
Studiju turpināšanas iespējas
Latvijas Jūras akadēmja, LJK profesionālās pilnveides programmas
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW
(gada) Uzņemšana 2022./2023. mācību gadam
Sākums
27.08.2022 00:00
Beigas
29.05.2023 00:00
Maksa par reģistrāciju
19.30 EUR
Nepilna laika

Studiju ilgums
3 gadi
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība (kuģu mehāniķa diploms)
Studiju maksa gadā
1600.00 EUR
Studiju turpināšanas iespējas
Latvijas Jūras akadēmja, LJK profesionālās pilnveides programmas
Darba iespējas
Tiesības strādāt par sardzes mehāniķi uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 3000 kW

Šobrīd nav aktīvas uzņemšanas

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00