Mūsu vēsture

Pirmais mēģinājums nodibināt jūrskolu Liepājā bija 1843. gadā. Toreiz tā bija privātā skola, kurā mācības bija tikai vācu valodā. 1861. gadā pie pilsētas apriņķa skolas atvēra jūrskolu, kura pastāvēja līdz 1876. gadam.

1876. gadā pēc Krišjāņa Valdemāra iniciatīvas Liepājā nodibināja jūrniecības skolu. Par tās direktoru kļūst Emīls Kvass. 1892./1893. mācību gadā direktora pienākumus sāk pildīt Kristiāns Dāle. Sākoties 1. pasaules karam, jūrniecības skolu evakuēja uz Krieviju. Jūrniecības skola Liepājā atsāka darbu tikai 1929. gada 1. augustā. Skolā apmācīja kuģu vadītājus, mehāniķus un zvejniekus. Par Liepājas jūrskolas priekšnieku tika iecelts jūrskolotājs un jūrniecības darbinieks - M.Grotiņš. Skolā bija 20 pasniedzēji. Jau 1930. gadā skolā mācījās 133 audzēkņi. 1936. gadā skolu nācās slēgt lielā bezdarba dēļ, tomēr Liepājā palika zvejsaimniecības skola (mācību ilgums bija 5 mēneši). Šī skola pastāvēja līdz otrajam pasaules karam.

1955. gada 18. martā Liepājā atjaunoja jūrniecības skolu, kur varēja apgūt divas specialitātes - jūras kuģu vadīšanu un kuģu spēku iekārtu ekspluatāciju. Skola atradās Ūliha ielā 5 (padomju laikā Uzvaras ielā 5). No 1955./1956. mācību gadā Liepājas jūrskola gatavoja speciālistus PSRS zivrūpniecības saimniecībai. Par skolas direktoru kļuva Aleksandrs Jampoļskis, kuru 1963. gadā nomainīja Ivans Kandibins. No 1965. gada līdz 1970. gadam direktora pienākumus pildīja Jānis Smelteris.

Līdz 1980. gadam direktora pienākumus pildīja Staņislavs Geršovičs, bet no 1980. gada līdz 1991. gadam - Vasilijs Dmitrijevs un dažus mēnešus direktora pienākumus pildīja Nikolajs Kučerovs.

Skolas reorganizācijas process turpinājās un no 1991. gada 11. aprīlī iznāk LR TIM pavēle Nr. 123 "Par Liepājas Kārļa Jansona vārdā nosauktās jūrniecības skolas likvidēšanu ar 1991. gada 15.jūniju". Uz bijušās Liepājas jūrniecības skolas bāzes atvēra Liepājas Jūrniecības koledžu, jau 1991. gada 12. aprīlī iznāk LR TIM pavēle Nr. 124 "Par Latvijas jūrniecības izglītības koncepcijas apstiprināšanu". Jaunā koncepcija paredzēja Latvijas Republikā izveidot daudzpakāpju jūrniecības izglītības sistēmu. Bija paredzēts līdz 1991. gada 1. septembrim izstrādāt un apstiprināt jaunos mācību plānus un programmas 1991./1992. mācību gadam. Bija paredzēts, ka Liepājas Jūrniecības koledža sešu mācību gadu laikā sagatavotu augsti kvalificētus speciālistus praktiskam darbam flotē. Pēc Liepājas Jūrniecības koledžas beigšanas labākajiem audzēkņiem būtu iespējams turpināt izglītoties Latvijas Jūras akadēmijā un iegūt augstāko jūrniecības izglītību. Par topošās Liepājas Jūrniecības koledžas direktoru nozīmēja ilggadīgo bijušās Liepājas jūrskolas mācību daļas vadītāju Ivaru Virgu.

No 1991. gada 19. septembra Liepājas Jūrniecības koledža saņēma tiesības uz savu mācību kuģi - lielo zvejas saldētājtrauleri "Afanasijs Ņikitins". Laika gaitā Liepājas Jūrniecības koledžā palielinājās dažādu nozaru un līmeņa speciālistu sagatavošana. Apmācības notiek kā klātienes, tā neklātienes nodaļās. Papildus vēl uz Liepājas Jūrniecības mācību kuģa "A.Ņikitins" no 1992. gada notiek 3 mēnešu apmācības kursi kuģu motoristiem, matrožiem, elektriķiem. 6 mēnešu kursi kuģu vadītājiem (kuģiem līdz 500 BT), mehāniķiem (līdz 300 kW), notiek Pamatkurss drošībā (kuģu dzīvotspēju un ugunsdzēsības) kursi. Uz koledžas mācību kuģa "A.Ņikitins" savu pirmo mācību praksi iziet visi koledžas audzēkņi. Regulāri tiek organizēti GMDSS (sakari), radiotelegrāfijas kursi gan par maksu, gan arī koledžas studējošiem par brīvu.

Laika periodā no 1994. gada līdz 1998. gadam Liepājas Jūrniecības koledža strādāja pēc 6 gadu apmācības programmas, tad notika pārēja uz 5 gadu apmācību. No 1999. gada bija mācību programmu reorganizācijas. Jaunieši uzsāka mācīties 4 gadus un saņēma 3. profesionālā līmeņa diplomus. No 2000. gada apmācības koledžā notiek latviešu valodā. 2002. gada 6. novembrī iznāca LR IZM rīkojums Nr. 628, kas apstiprināja koledžas nolikumu. 2002. gada 19. novembrī Liepājas Jūrniecības koledža piereģistrēta kā augstskola, reģistrācijas Nr. 3034002320.

Ar 2003./2004. mācību gadu sākās jaunais attīstības periods, kad koledža sāka pāriet uz apmācību pēc 1. pakāpes augstākās jūrniecības izglītības programmas. Koledžā ir izveidota struktūrvienība - jūrskola, kas ir organizatoriski nodalīta no koledžas. Jūrskola ir piereģistrēta 2003. g. 28. novembrī Reģistrācijas Nr. 3031002439. Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolas darbību nosaka nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu un kuru apstiprinājusi koledžas padome 2003. gada 2. septembrī. Jūrskola īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas un dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni. Pēc jūrskolas beigšanas absolventiem ir iespējas startēt koledžas studijas.