Uzņemsanas rezultātus skatīt šeit https://ljk.lv/uznemsanas-rezultati