Loģistikas speciālists

Latvija ir Eiropas rietumu un austrumu ceļu krustojums, tā ir ieinteresēta loģistikas sfēras attīstībā. Mūsdienu loģistikas speciālists ir menedžeris, mārketologs un ekonomists vienā personā.

Loģistikas speciālists organizē preces piegādi un tās sakraušanu, izstrādā izdevīgu piegādes shēmu vajadzīgajā vietā, vajadzīgajā laikā ar minimālajiem līdzekļu patēriņiem, analizē transporta pakalpojumu tirgu, veicina aprēķinus, meklē drošus partnerus, koordinē darbības ar ražotājiem un tirgošanas nodaļām, kā arī ar noliktavu, un sagatavo muitas dokumentus.

Loģistikas speciālista profesijā nav rutīnas, visu laiku nākas risināt jaunus interesantus uzdevumus. Vēl viena profesijas priekšrocība ir elastība, nepieciešamība orientēties visos kompānijas darba aspektos. Tieši pateicoties tam, loģistikas speciālists var viegli pārorientēties vienas firmas ietvaros, un viņam ir nodrošināta karjeras izaugsme.

Programmas “Starptautisko pārvadājumu organizēšana” galvenais uzdevums – sniegt nākamajiem loģistikas speciālistiem fundamentālas zināšanas, kuras vienmēr var adaptēt atbilstoši konkrētas kompānijas prasībām. Profesionālie bāzes priekšmeti: transporta loģistika, transporta darbības tiesības normas, pārvadājumu organizēšana, kravas pārkraušanas tehnoloģija un organizēšana, transporta tirdzniecības operācijas  u.c.

Profesionālo studiju rezultātā students iegūst zināšanas loģistikas nozarē un nepieciešamo profesionālo kompetenci, kas atbilst 4.līmeņa profesionālai kvalifikācijai. Lai uzsāktu studijas programmā “Starptautisko pārvadājumu organizēšana”, reflektantiem ir nepieciešama vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība. Uzņemšanas kārtību reglamentē LJK  uzņemšanas noteikumi. Studiju programma tiek apgūta 2 gados (pilna laika studijas) vai 3 gados (nepilna laika studijas).

Atpakaļ