Erasmus+

 

2014. gada nogalē Liepājas Jūrniecības koledža saņēma Erasmus Augstākās Izglītības Hartu.  Erasmus Augstākās Izglītības Harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod  iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā  noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot  Erasmus programmas aktivitātes.

Erasmus+ programmu finansē Eiropas Komisija (EK). Programma ilgs no 2014. līdz 2020.  gadam.

Par programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt  programmas ieviešanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes  starptautisko programmu aģentūra.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama www.viaa.gov.lv

Atpakaļ