Studiju daļa

Vadītāja:
MARIJA PRUSA
Tālr.: +371 63484620
E-pasts: marija.prusa@ljk.lv
Pedagoģe - prakšu koordinatore (kvalifikācijas prakse):
NATAĻJA KUDINOVA
+371 29908186
Pedagogs - prakšu koordinators (krasta prakse):
JURIS MIRONOVS
+371 26577838
Metodiķe studiju un audzināšanas darbā:
GITA GIRŅUS
E-pasts: gita.girnus@ljk.lv
Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar infocentru: Tālr.: +371 63424880 Mob.: +371 29130491 E-pasts: kanceleja@ljk.lv