Erasmus+ AI sektorā - apmaiņa starp programmas valstīm (Nr. 2020-1-LV01-KA103-077256) - Liepājas Jūrniecības koledža

Erasmus+ AI sektorā - apmaiņa starp programmas valstīm (Nr. 2020-1-LV01-KA103-077256)

 19-11-2020
Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi. LJK projekta galvenais mērķis veicināt un attīstīt LJK pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību, sniedzot mobilitātes iespējas uz programmas valstīm. Lasīt vairāk...
Erasmus+ AI sektorā - personāla apmaiņa ar Ķīnu, Maroku un Azerbaidžānu - Liepājas Jūrniecības koledža

Erasmus+ AI sektorā - personāla apmaiņa ar Ķīnu, Maroku un Azerbaidžānu

 10-11-2020
Projekta ietvaros tiks organizētas administratīvā un akadēmiskā personāla apmācību un docēšanas mobilitātes starp LJK un jūrniecības augstākās izglītības iestādēm partnervalstīs - Ķīnā, Azerbaidžānā un Marokā. Dalība Erasmus+ mobilitātes projektā starp programmas valstīm un partnervalstīm ir cieši saistīta ar LJK aktivitāšu virzienu šīs mācību iestādes vīzijas sasniegšanai – starptautisko sakaru izveidošana un profesionālās augstākās izglītības kvalitātes celšana. LJK internacionalizācijas stratēģijas viens no mērķiem ir paplašināt iestādes sadarbības tīklus ar jūrniecības iestādēm dažādos reģionos, tostarp uzsākt sadarbību ar jauniem partneriem, kā arī uzturēt attiecības ar esošiem partneriem. Lasīt vairāk...
Erasmus+ stratēģiskā partnerība PIA sektorā - “MEM: Ideas to Actions” - Liepājas Jūrniecības koledža

Erasmus+ stratēģiskā partnerība PIA sektorā - “MEM: Ideas to Actions”

 31-03-2020
"Meaningful Entrepreneurial Mindsets. Ideas to Actions" ir Erasmus+ 2. pamatdarbības ietvaros uzsākts stratēģiskas partnerības projekts inovāciju atbalstam PIA nozarē. Projektā apvienojušies partneri no Latvijas, Vācijas, Turcijas un Kipras. Projekta mērķi, kurus partneri plāno īstenot ar dažādām projektā paredzētajām aktivitātēm, cita starpā, ir tādu personīgo īpašību un vispārēji izmantojamo prasmju attīstīšana, kas veido un attīsta uzņēmēja domāšanu un uzvedību; izglītojamo izpratnes veicināšana, attiecībā uz to, ka pašnodarbinātība un uzņēmējdarbība arī ir potenciāli karjeras virzieni; uzņēmējdarbības zināšanu apguves veicināšana izglītībā ar atraktīva mācību rīka izveidi, specifiski uzņēmējdarbības uzsākšanai un vadīšanai nepieciešamo pamatprasmju un zināšanu sniegšana; veicināt iniciatīvas uzņemšanos un uzņēmējdarbības garu PIA nozares dalībnieku vidū un popularizēt uz uzņēmējdarbību (nevis nodarbinātību algotā darbā) vērstu izglītību. Lasīt vairāk...
Erasmus+ AI sektorā - personāla apmaiņa ar Gruziju, Krieviju un Melnkalni - Liepājas Jūrniecības koledža

Erasmus+ AI sektorā - personāla apmaiņa ar Gruziju, Krieviju un Melnkalni

 17-03-2020
LJK projekts Nr. 2019-1-LV01-KA107-060267 tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros - starptautiskā personāla mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstu un noteiktu Erasmus+ partnervalstu augstākās izglītības institūcijām, kas paredz gan studentu, gan personāla izejošo un ienākošo mobilitāti, ļaujot izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi. Lasīt vairāk...
Erasmus+ AI sektorā - apmaiņa starp programmas valstīm (Nr. 2019-1-LV01-KA103-060200) - Liepājas Jūrniecības koledža

Erasmus+ AI sektorā - apmaiņa starp programmas valstīm (Nr. 2019-1-LV01-KA103-060200)

 17-03-2020
Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi. LJK projekta Erasmus+ Nr. 2019-1-LV01-KA103-060200 galvenais mērķis veicināt un attīstīt LJK pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību, sniedzot mobilitātes iespējas uz programmas valstīm. Lasīt vairāk...
Erasmus+ projekts profesionālās vidējās izglītības sektorā -

Erasmus+ projekts profesionālās vidējās izglītības sektorā - "GROWING4SEA"

 26-07-2019
Erasmus+ projekts "LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide" (Growing international cooperation networks and competences of LMC) jeb GROWING4SEA paredz LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņu prakses un personāla apmācību mobilitātes laika periodā no 15.08.2019. – 14.04.2021. LJK partneriestādēs un uzņēmumos Spānijā, Grieķijā un Kiprā. Lasīt vairāk...
Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi LJK - Liepājas Jūrniecības koledža

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi LJK

 10-05-2019
Liepājas Jūrniecības koledžas galvenās ēkas Uliha ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšana, kas nepieciešams, lai mazinātu esošos un būtiskos siltumenerģijas zudumus ēkā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas īpašniekiem un lietotājiem turpmāko drošu ēkas ekspluatāciju. Lasīt vairāk...
Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā - Liepājas Jūrniecības koledža

Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā

 15-11-2018
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana. Lasīt vairāk...
Erasmus+ projekts profesionālās vidējās izglītības sektorā -

Erasmus+ projekts profesionālās vidējās izglītības sektorā - "Train2BPro"

 31-10-2018
Projekts "LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens" (Train2BPro) ir vērsts uz Liepājas Jūrniecības koledžas vidējās profesionālās izglītības programmas "Jūras transports – mehāniķis" audzēkņu praktisko apmācību kuģu un laivu remontdarbu un tehniskās apkopes uzņēmumos ārzemēs, kā arī programmu ("Jūras transports – mehāniķis “ un "Jūras transports – kuģu vadītājs") audzēkņu praktisko apmācību drošībā uz ūdens. Lasīt vairāk...