Koledža - pilna laika studijas

Izmaiņas uzņemšanas noteikumos:
Uzņemšanas komisija brīdina pretendentus, ka saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 29. panta (1 prim) daļu, kā arī  Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumu Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"  (1.1. apakšpunkts) aktuālās redakcijas nosacījumiem, reflektantiem jāiesniedz IZZIŅU par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē.
Izziņa izsniedzama pēc tam, kad veikta veselības pārbaude saskaņā ar minētajos MK noteikumos Nr. 273 noteikto veselības pārbaudes kārtību un kritērijiem topošajiem studentiem.


Kontaktinformācija

Uzņemšanas komisija:
Tālr.: +371 63424880
Mobil.: +371 29130491

Direktors:
Vladimirs Dreimanis
Tālr.: +371 63424880
Fakss: +371 63484621
E-pasts: kanceleja@ljk.lv

Direktora vietniece studiju darbā:
Jūlija Jonkiene
Tālr.: +371 63423200
E-pasts: julija.jonkiene@ljk.lv
 
Studiju daļas vadītāja:
Marija Prusa
Tālr.: +371 63484620
E-pasts: marija.prusa@ljk.lv
 
Personāla vadības daļas inspektore:
Maira Grosa
Tālr.: +371 63484622
E-pasts: maira.grosa@ljk.lv

Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:
Jūras transports-kuģu mehānika – kuģu mehāniķis (studiju ilgums 2 gadi)
Jūras transports – kuģu vadītājs (studiju ilgums 2 gadi)
Šajās programmās tiek uzņemti studenti, kuriem ir diploms savā specialitātē (stūrmaņa vai mehāniķa).
Kuģu mehānika– kuģu mehāniķis (studiju ilgums 3 gadi)
Kuģu vadīšana – kuģu vadītājs (studiju ilgums 3 gadi)
Starptautisko pārvadājumu organizācija – loģistikas speciālists (studiju ilgums 2 gadi)
Tiek uzņemti studenti ar vidējo izglītību. Dokumentu pieņemšana un reģistrācija par maksu.

Uzņemšanas noteikumi 2021/2022 mācību gadam.

Uzņemšanas komisija brīdina pretendentus par nepieciešamiem sertifikātiem pielaišanai Kvalifikācijas eksāmeniem un sertificēšanai Jūrnieku Reģistrā (attiecas uz 2-gadīgo programmu).
Skatīt šajā dokumentā!