LJK Pašpārvalde / Līdzpārvalde

 

Pašpārvaldes priekšsēdētājs: 

Ričards Lūsis
 
 

Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks:

Dāniels Čerņikovs
 
 

Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietniece:

Laura Babko
 
 
 
 

Līdzpārvaldes priekšsēdētājs:

Damars Putraševics
 
 

Līdzpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks:

Mārcis Vilnis
 
 

Līdzpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks:

Mārtiņš Caune-Luste
 
 

Pašpārvaldes/Līdzpārvaldes darbības mērķis un galvenie uzdevumi:

Mērķis

Pašpārvaldes/Līdzpārvaldes darbības mērķis ir panākt studentu/audzēkņu un koledžas administrācijas interešu saskaņošanu un studentu/audzēkņu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanai atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

Uzdevumi

Sekojiet mums Twitter (@LiepajasJK).