Vispārizglītojošo studiju katedra

Pielikums
2015./16. m.g. Centralizēto eksāmenu norises laiki: Skatīt šeit.
 

Par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu
ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Skatīt Šeit.

MK noteikumi.

Pielikums: PIETEIKUMS starptautiskās testēšanas institūcijas dokumenta par iegūto vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā
autentiskuma pārbaudei
Skatīt šeit.
 
Pielikums: LĒMUMS par centralizētā svešvalodas eksāmena aizstāšanu Skatīt šeit.