Par mums

LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA –
LABA IZVĒLE 9. UN 12. KLAŠU ABSOLVENTIEM!

Liepājas Jūrniecības koledža ir dibināta 1876. gadā un ir vecākā jūrskola Latvijā.

Liepājas Jūrniecības koledža piedāvā apgūt gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū pieprasītas un labi apmaksātas profesijas jūrniecības jomā.

Jauniešiem ar pamatskolas izglītību Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskola piedāvā akreditētas profesionālās izglītības programmas kuģu mehāniķa un kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.

Jauniešiem ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību Liepājas Jūrniecības koledža piedāvā akreditētas pilna un nepilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas kuģu mehāniķa, kuģu vadītāja un loģistikas speciālista kvalifikācijas iegūšanai.

Mācību iespējas izglītības iestādē ir elastīgas un piemērotas dažādiem mūsu audzēkņu iepriekšējās izglītības līmeņiem. Zināšanas iespējams apgūt izmantojot arī e-apmācības risinājumus.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības  programmas un tālākizglītības programmas studentu un jūrniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai un kompetences uzturēšanai atbilstoši IMO un STCW konvencijas prasībām un normatīviem dokumentiem.

Liepājas Jūrniecības koledžai ir sava laivu bāze, dzinēju remontu darbnīca un mācību kuģis, kur topošie jūrnieki iziet praktiskās apmācības. Kopumā Liepājas Jūrniecības koledžā mācās vairāk nekā 1000 izglītojamo. Koledžai ir studentu viesnīca.

Liepājas Jūrniecības koledžā strādā kvalificēti mācību spēki, kas nodrošina zināšanu apguvi augstā līmenī. Koledža, sniedzot profesionālo izglītību un tehnisko apmācību, ikvienam kursantam nodrošina maksimālas izaugsmes iespējas savā specialitātē.

 

KUĢU MEHĀNIĶIS

Ar pamatskolas izglītību
Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolas programma „Jūras transports” sagatavo mehāniķus uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu līdz 3000 kilovatiem (kW). Reflektantus uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā pamatskolas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika.  Mācības notiek katru dienu, klātienē. Mācību ilgums 4 gadi.
 
Ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību
Liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

 

KUĢU VADĪTĀJS

Ar pamatskolas izglītību
Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolas programma  „Jūras transports” sagatavo kuģu vadītājus uz kuģiem līdz 3000 brutotonnām (BT) piekrastes kuģošanā.  Reflektantus uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā pamatskolas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika. Mācības notiek katru dienu, klātienē.  Mācību ilgums 4 gadi.
 
Ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību
Liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

 

LOĢISTIKAS SPECIĀLISTS

Ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību
Liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Starptautisko pārvadājumu organizācija” sagatavo loģistikas speciālistus. Pilna laika studijas –  2 gadi. Nepilna laika studijas – 3 gadi.

 

NEPILNA LAIKA STUDIJAS

Kuģu mehāniķu nepilna laika studiju programmās tiek uzņemtas personas:
Kuģu vadītāju nepilna laika studiju programmās tiek uzņemtas personas:
Loģistikas speciālistu nepilna laika studiju programmā tiek uzņemtas personas:

 

Koledžā studējošiem studiju laikā ir iespēja

 

Pēc koledžas beigšanas absolventi var

 

ERASMUS+

Kopš 2014. gada Liepājas Jūrniecības koledža aktīvi piedalās Erasmus+ studentu apmaiņas programmā. Koledža ir ieguvusi Erasmus Augstākās izglītības hartu (ECHE) un īsteno mācību mobilitātes studentiem un personālam (docēšana un personāla mācības) Erasmus+ programmas ietvaros.

Liepājas Jūrniecības koledža Erasmus+ programmas ietvaros veiksmīgi sadarbojas ar jūrniecības institūcijām un jūrniecības nozares uzņēmumiem Rumānijā, Polijā, Vācijā, Lietuvā, Bulgārijā, Spānijā, Portugālē, Itālijā, Nīderlandē, Ķīnā, Melnkalnē, Norvēģijā, Somijā un citās valstīs, kas veicina koledžas personāla profesionālo izaugsmi un ļauj nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu praksi koledžas studentiem ārvalstīs mācību mobilitātes ietvaros.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM
2021./2022. akadēmiskajam studiju gadam:
Pilna laika studijām no 2021. gada 5. jūlija līdz 30. jūlijam,
nepilna laika studijām – līdz 24. septembrim.
Pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 10.00 – 16.00,
piektdienās no plkst. 10.00 – 14.00
Uliha iela 5, Liepāja.

Pilna laika studijās reflektantiem jāiesniedz/jāuzrāda šādi dokumenti:
· pieteikums studijām (LJK veidlapa),
· jāuzrāda izglītības dokuments un sekmju izraksts,
· jāuzrāda VISC eksāmenu sertifikāts matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā,
· jāuzrāda pase vai personu apliecinošs dokuments,
· ja notikusi personas uzvārda maiņa – jāuzrāda dokuments par uzvārda maiņu,
· jāuzrāda medicīniskā izziņa par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē MK 2014. g. 3. jūnija noteikumi Nr.273,
· jāuzrāda medicīniskā izziņa Nr.027/ u forma - (“Starptautisko pārvadājumu organizācija” programmas reflektantiem),
· 2 fotogrāfijas (3 x 4 cm).
 
Reflektantu reģistrācijas maksa – 19.30  eiro
Papildu informācija : www.ljk.lv→ Uzņemšanas noteikumi

 

KONTAKTI
Uzņemšanas komisija:
Adrese: Uliha iela 5, Liepāja, LV – 3401
Tālr.: +371 63424880
Mob. tālr.: +37129130491
E-pasts: kanceleja@ljk.lv
www.ljk.lv
 
Erasmus+ koordinatori:
Mob. tālr.: +37129130491, +371 20388681
E-pasts: erasmusplus@ljk.lv
 
Dienesta viesnīca:
Tālr.:+371 63422363, 27089963
E-pasts: viesnica@ljk.lv