Zināšanu un E-pakalpojumu centru izveide jūrniekiem

Projekta nosaukums: Zināšanu un E-pakalpojumu centru izveide jūrniekiem LJK un LJA (LLV-386 Establishment of Knowledge and E-services centers for seafarers at LMA and LMC/KEC)
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža un Lietuvas Jūras akadēmija
Projekta īstenošanas laiks: 03.2014. - 03.2015.
Projekta vispārīgais mērķis: Zināšanu un e-pakalpojuma centra izveide, ar kuru palīdzību tiks piedāvātas e-mācību iespējas (grāmatu pieejamība elektroniskā veidā, metodiskie materiāli). Nostiprināsies sadarbība starp abām izglītības iestādēm un tiks uzlabota pasniedzēju kompetence e-mācību materiālu izveidē, kuri tiks integrēti mācību procesā.
Projekta finansējums: 108859,70 EUR, tai skaitā: ERDF - 92530,75 EUR;
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas studējošie un akadēmiskais personāls
Galvenās aktivitātes: Tika izremontēta telpa, kura tika aprīkota ar jaunām mēbelēm un datoriem.
Tika uzstādītas nepieciešamās iekārtas un programmas e-pakalpojuma centra darbībai. Visas iegādātās iekārtas tika savienotas, lai izveidotu vienotu datu bāzi starp LJK un LJA.
Kopā tika izveidoti 14 e-mācību materiāli, kuri tika iztulkoti angļu valodā un izvietoti uz e-pakalpojuma platformas un ir pieejami to lietotājiem, kuriem ir nodrošināta piekļuve.
Tika organizēti 2 pieredzes apmaiņas semināri, viens Latvijā un otrs Lietuvā, kurā piedalījās 13-18 pasniedzēju par to kā izveidot e-mācību materiālus.
Tika izveidota pilotgrupa, gan LJK, gan LMA, kuras sastāvā bija 5 cilvēki no Liepājas Jūrniecības koledžas un 5 no Lietuvas Jūras akadēmijas. Viņu uzdevums bija izmēģināt jaunās e-mācību iespējas.
Projekta ietvaros tika organizēts viens pieredzes apmaiņas brauciens uz līdzīgu e-mācību centru, kurā piedalījās 9 lektori no Lietuvas Jūras akadēmijas un 5 lektori no Liepājas Jūrniecības koledžas.
Projekta rezultāti tika izvietoti ne tikai abu partneru mājas lapās un abu partneru valsts presē, bet arī tika izsūtītas vismaz 10 informatīvas vēstules un atklāšanas ceremonijā tika uzaicināti vismaz 100 viesi.
Projektu vadītāja: Jūlija Jevgrafova, tālr.: +371 63484620, mob.: +371 29296699, e-pasts:julija.jevgrafova@ljk.lv
Projektu grāmatvede: Alla Mutore, tālr.: +371 63484623, e-pasts: ljkgramatvediba@inbox.lv
Sīkāka informācija pie
LJK projektu specialists: +371 27089970

Programmas mājaslapa: www.latlit.eu
ES mājaslapa: www.europa.eu

Atpakaļ