Studentu un LJK darbinieku mobilitāte 2016.- 2018. gadā

Projekta Nr.  2016-1-LV01-KA103-022412
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2018 (24 mēneši)
Iniciatīva, kuras ietvaros projekts īstenots: Erasmus+ programmas Pamatdarbība Nr. 1 (KA103) – augstākās izglītības iestāžu studējošo un personāla mobilitāte Erasmus+ programmas valstīs.
Projekta mērķis: Veicināt LJK studentu un darbinieku starptautisko apmaiņu mācību un apmācību nolūkos.
Projekta finansējums: Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 36 130,00 EUR (Eiropas Komisijas finansējums) un 9 013,00 EUR ( Valsts budžeta līdzfinansējums).
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības Koledžas studenti un personāls.
Projekta īstenošanas rezultāti: 

Kopumā īstenotas visas 15 projektā plānotās mobilitātes.
5 studentu mobilitātes studijām Erasmus+ programmas valstīs LJK augstākās izglītības partneru iestādi Lietuvā;
8 studentu mobilitātes praksei Erasmus+ programmas valstīs – Rumānijā, Maltā un Somijā;
1 darbinieku mācību/docēšanas mobilitāte uz Rumāniju;
1 darbinieku apmācību mobilitāte uz Čehiju.

Projekts lielā mērā palīdzēja veicināt LJK studējošo un personāla starptautisko apmaiņu un mobilitāti izglītības un apmācības nolūkos. Tika nostiprināta un paplašināta sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm Lietuvā un Rumānijā, kā arī sociālajiem partneriem Maltā, Somijā, Čehijā.

Projekts un organizētās mobilitātes palīdzēja palielināt kopējo interesi par Erasmus+ programmu un tās aktivitātēm studentu un darbinieku vidū. Arvien vairāk studentu un darbinieku redz un dzird labas pieredzes stāstus no kursa biedriem vai kolēģiem, tāpēc ir izrādījuši interesi arī doties mobilitātē, gūt zināšanas un pieredzi ārzemēs. Tas palīdz veicināt iestādes vispārējo globālo domāšanu. LJK turpina ar vien aktīvāk iesaistīties Erasmus+ programmā, lai apmierinātu augošo interesi par dalību Erasmus + programmas aktivitātēs.

Visi iesaistītie studenti un darbinieki sniedza ļoti labas atsauksmes par savu mobilitāti. Kā dalībnieki stāsta, gan studiju, gan docēšanas, gan prakses, gan arī personāla apmācību mobilitātes dalībniekiem sniedza lielu ieguldījumu viņu profesionālajā karjerā (iegūtas jaunas profesionālās zināšanas, uzlabotas darbam nepieciešamās prasmes) un personiskā attīstība (paaugstināta patstāvība, uzlabotas valodu prasmes, mainīts skatījums uzdzīvi, lietām, izpratne par dažādām kultūrām u.c).

Ziņas:
Topošie loģistikas speciālisti atgriezušies no prakses Maltā Fotogalerija šeit
PARAGON EUROPE SUCCESSFULLY COOPERATES WITH LIEPAJA MARINE COLLEGE OVER SEVERAL ERAMSUS+ PROJECTS
Koledžas personāls Prāgā apgūst jaunas mācību metodes

     

  

Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +371 27089970, e-pasts: erasmusplus(pie)ljk.lv
Papildu informāciju skatīt Erasmus sadaļā http://ljk.lv/erasmus 

 

Atpakaļ