“LJK audzēkņu un personāla prakse” Erasmus+ programmas ietvaros

Projekta nosaukums: LJK audzēkņu un personāla prakse.
Projekta akronīms: LMCintern.
Projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035254
Projekta partneri:  Liepājas Jūrniecības koledža, ParagonEurope un ESMovia.
ParagonEurope un ESMovia ir starptautiskas organizācijas, kas darbojas Valensijā, Spānijā, Maltā un Briselē, nodarbojas kā starpnieki prakses vietu, izmitināšanas jautājumu, transporta, dažāda veida apmācību kursu, kultūras pasākumu un nodrošina dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu organizēšanā un kārtošanā.
Mobilitātes valsts: Malta, Spānija. 
Mērķa auditorija: LJK kuģu vadīšanas nodaļas un kuģu mehāniķu nodaļas studējošie un akadēmiskais personāls, kā arī LJK administratīvais personāls.
Projekta īstenošanas laiks:  01.07.2017. - 31.10.2018. ( 17 mēneši)
Mobilitāšu ilgums: 16 dienas 2
personāla apmācību mobilitātēm uz Maltu, 22 dienas 12 jūrskolas kuģu mehānikas un kuģu vadīšanas programmu audzēkņu praktiskajai apmācībai Spānijā.

Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam  EK finansējums ir 35 524,00 EUR.

Galvenās aktivitātes:

  1. 12 LJK audzēkņi ar pavadošu personu no LJK personāla pārstāvjiem dēvas uz Spāniju, lai izietu praktisku apmācību uzņēmumos, kuri nodarbojas ar nelielu laivu remontu, laivu apkopi  gan krastā, gan īsās laivu tūrēs, saskaņā ar prakses programmu atbilstoši izvēlētājai profesijai – kuģa stūrmanis vai kuģa mehāniķis. Ar šī projekta palīdzību audzēkņi nostiprinās iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas, iegūs atzītu pieredzi, kas vajadzīga topošā jūrnieka turpmākajā dzīvē un konkurētspējai darba tirgū.
  2. 2 LJK personāla pārstāvji  (LJK akadēmiskais personāls un līdz šim maz iesaistītais administratīvais personāls) pilnveidoja profesionālo kompetenci “ēnojot” jūrniecības nozares uzņēmumos. Rezultātā LJK darbinieki pilnveidoja gan profesionāli, gan uzlaboja savas komunikācijas prasmes svešvalodā, gan arī stiprināja LJK internacionalizācijas pakāpi un starptautiskās partnerības iespējas.

Ziņas
Koledžas perosnāls gūst pieredzi Maltā
PARAGON EUROPE SUCCESSFULLY COOPERATES WITH LIEPAJA MARINE COLLEGE OVER SEVERAL ERAMSUS+ PROJECTS
Trīs nedēļas Valensijā - labākais laiks manā dzīvē! Fotoatskaite šeit

Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +37127089970, e-pasts: erasmusplus@ljk.lv

Atpakaļ