LJK studentu mācības un prakse, personāla prakse Erasmus+ programmas valstīs 2015/2016

Projekta nosaukums:  “Liepājas Jūrniecības Koledža studentu mācības un prakse, personāla prakse Erasmus+ programmas valstīs 2015/2016 ”
Projekta Nr. 2015-1-LV01-KA103-013258
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2015. - 30.09.2016.
 
Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA103) Erasmus+ programmas valstīs ietvaros.
 
Projekta mērķis: Paaugstināt LJK internacionalizācijas līmeni, uzlabot izglītības kvalitāti, attīstīt studentu un personāla individuālas prasmes.
Projekta finansējums: Maksimālais piešķirtais (EU un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums kopā) projekta finansējums ir 47 407,00 EUR.
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības Koledžas pilna laika studijas studenti un personāls.
 
 Galvenās aktivitātes:
​3 personāla mobilitātes uz Erasmus+ programmas valstīm;
7 studentu mobilitātes studijām Erasmus+ programmas valstīs LJK augstākās izglītības partneru iestādēs;
9 studentu mobilitātes praksei Erasmus+ programmas valstīs.

Projekta īstenošanas rezultāti: Īstenotas 19 mobilitātes. Studentu dalībā projektā veicināja personisko un profesionālo izaugsmi, uzlaboja prasmes un zināšanas. Dalībniekiem bija iespēja veidot jaunus sakarus ar cilvēkiem no dažādām valstīm un kultūrām. Personāls ieguva iespēju palielināt savu profesionālo kompetenci, ieguva jauno pieredzi par pasniegšanas un pārvaldes metodes, kas kopumā veicina un uzlabo izglītības un izglītības iestādes pārvaldes kvalitāti, ka arī LJK internacionalizācijas līmeni.

Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +371 27089970, e-pasts: erasmusplus@ljk.lv
Papildu informāciju skatīt Erasmus sadaļā http://ljk.lv/erasmus 

Atpakaļ