Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LatLitNaviPort

Projekta nosaukums: Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūras transporta sektorā
Projekta nosaukums angļu valodā: Improvement of the workforce mobility and skills in Latvian-Lithuanian Maritime Transport Sector
Projekta akronīms: LatLitNaviPort

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.: LLI-42
Projekta partneri: 
Projekta vadošais partneris: Liepājas Jūrniecības koledža (LJK);
Sadarbības partneris: Lietuvas Jūras Akadēmija (LJA)

Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2017. – 02.04.2019. (24 mēneši)
Projekta mērķis: Uzlabot konkurētspēju jūrniekiem un loģistikas speciālistiem , uzlabojot izglītības kvalitāti.

Projekta piešķirtais finansējums: projekta kopēja summa - 900 286,38 EUR, no tiem 765 243,42 EUR – 85 % ERAF, 135 042, 96 EUR – 15% Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums). LJK kopējā finansējuma daļa 605 997,10  EUR, no tiem 515 097,53 EUR – ERAF un 90 899,57  EUR – Latvijas valsts budžeta finansējums. 
Izlietotājs ERAF finansējums: 758 734, 77 EUR. 

Mērķa auditorija: LJK un LJA darbinieki un studējošie
Galvenās aktivitātes:

  1. izglītības programmu priekšmetu pārstrāde un jaunu kursu izveide (4 priekšmetu LJK izglītības programmā “Starptautisko pārvadājumu organizācija” un studiju prakses programmas pārstrāde, kā arī viena moduļa kursa “Ostu operāciju tehnoloģijas strādājošiem speciālistiem” un kursa “Operācijas visos ostu terminālos” izstrāde;
  2. mācību materiālu izstrāde (Uzdevumu apraksti darbam Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijā un 3 tematiskās grāmatas);
  3. Investīcijas infrastruktūrā (LJK: Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas ierīkošana un specifisko simulatoru iegāde; bēniņu telpu remonts un pielāgošana; interaktīvās tāfeles iegāde)
  4. Personāla kvalifikācijas pilnveides pasākumi – pieredzes apmaiņas vizītes un apmācību kursi ārzemēs

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu   par projektu 
Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu  

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Liepājas Jūrniecības koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta ziņas un aktualitātes:

16.05.2017. Notika projekta uzsākšanas tikšanas un parakstīts Partnerības līgums, sīkak mēdijos šeit un aktualitātēs šeit
27.06.2017. 29.06.2017. 7 LJK un LJA pārstavji dēvas pieredzes apmaiņā uz Zviedriju, Gētenborgu, Čelmera Tehnoloģisko Universitāti
27.08.2017. 02.09.2017. 15 LJK un LJA pasniedzēji dēvas uz apmācībam uz Beļģiju, Antverpeni, APEC mācību centru un Antverpenes ostas termināliem
13.09.2017. LJK notika Pirmā Vadības grupas un Pirmā Uzraudzības komitējas sanāksmes. Fotogalerija šeit
22.02.2018. LJA notika Otrā Vadības grupas sanāksme. 
11.06.2018. 15.06.2018. LJK izveidota Navigācijas, manevrēšanas un mašīntelpas vadības laboratorija 
LJK instruktori izgajuši apmācību koledžas personāls apmeklēja apmācības kursus par jaunizveidoto iekārtu lietošanu un izmantošanu. 
10.09.2018. – 14.09.2018.  7 LJK un 3 LJA pasniedzēji izgāja Instruktora Vērtētāja un Simulatora Instruktora-Vērtētāja apmācības kursus (TRAINING COURSE FOR INSTRUCTORS (Model course 6.09), TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR  (Model course 6.10))
19.09.2018. Svinīgi atklāta jaunā Navigācijas, manevrēšanas un mašīntelpas vadības laboratorija
19.09.2018.
 LJK notika Trešā Vadības grupas un Otrā Uzraudzības komitējas sanāksmes. 
17.09.2018. – 21.09.2018. 2 LJK instruktori izgāja Transas Elektronisko karšu attēlošanas un Informācijas sistēmas (ECDIS) instruktoru kursi ( Transas ECDIS Specific Instructor Trainings). 
30.01.2019. – 31.01.2019. Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas apvienotas pilot apmācības Liepājas Jūrniecības koledžas Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijā.
11.02.2019. – 12.02.2019. Liepājas Jūrniecības koledžas Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijas un Lietuvas Jūras akadēmijas tiltiņu simulatoru savstarpējas savienojuma izmēģinājums,  kopīgas on-line simulācijas.
27.02.2019. – 28.02.2019. Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas loģistikas apmācības virzienu studentu apvienotas pilot apmācības Lietuvas Jūras akadēmijā uz Ostas vadības simulatora.
04.03.2019. – 05.03.2019.  Liepājas Jūrniecības koledžas loģistikas apmācības virzienu studentu pilot apmācības Liepājas Jūrniecības koledža ar Ostas vadības simulatoru tiešsaistē ar Lietuvas Jūras akadēmiju.
14.03.2019. – LSEZ vizīte, iepazīstināšana ar Liepājas Jūrniecības koledžas Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijas simulatoriem.
15.03.2019. – Projekta LatLitNaviPort noslēguma pasākums Lietuvas Jūras akadēmijā.
21.03.2019. – Liepājas Jūrniecības koledža un Lietuvas Jūras akadēmija uzsāk kopīgas mācības.
21.03.2019. Projekta LatLitNaviPort noslēguma pasākums Liepājas Jūrniecības koledžā.

Ziņas masu medijos
Jūrniecības koledžā pilnveidos mācību programmas un iegādāsies modernus simulatorus 
Kuģi satiksies virtuāli
Jūrniecības koledžas personāls smeļ pieredzi Zviedrijā 
Mācās ostas loģistikas un konteineru termināļu pārvaldību Fotogalerija šeit
Latvijas Jūras Administrācija izdevums "Jūrnieks" Nr.3 (100) 2017 15.lpp.
Latvijas Jūras Administrācija izdevums  "Jūrnieks" Nr. 5 (102)2017 16.lpp.
Liepājas Jūrniecības koledžā atklāj jaunās telpas un mācību iekārtas
Ar simuklāciju apgūst realitāti 
Latvijas Jūras Administrācija izdevums "Jūrnieks Nr.4 (107) 2018" 19. - 20. lpp.
LTV1 Dienas ziņas "Liepājas Jūrniecības koledžai – modernas iekārtas"
Максимальная реальность — в Лиепайском колледже появилось два новых симулятора  un Radio ieraksts 07:06

Projekta vadītāja: J.Zalomova, +371 27089970, jekaterina.zalomova(pie)ljk.lv

Atpakaļ