Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības sektorā

Projekta nosaukums: Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības sektorā (LTLVMARINE)
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža, Lietuvas Jūras akadēmija.
Projekta īstenošanas laiks: 04.2009 - 03.2011.
Projekta vispārīgais mērķis: paaugstināt Latvijas un Lietuvas jūrnieku konkurētspēju pasaules darba tirgus jūrniecības sektorā un uzlabot jūrniecības izglītības kvalitāti un speciālistu apmācības kvalitāti atkārtotas apmācības kursos.
Projekta plānotais finansējums: 735 681 EUR, tai skaitā: ERAF - 625 329 EUR;
Mērķa auditorija: LJK studējošie, kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītāji (vadības līmeņi) un akadēmiskais personāls.
Galvenās aktivitātes: Pieredzes apmaiņas seminārs : Latvijas kolēģi dalījās savā pieredzē par programmu izveidošanu un kvalifikācijas pilnveides kursu vadīšanu jūrniecības speciālistiem vadības līmenī. Lietuvas koleģi pārņēma latviešu pieredzi un izstrādāja analoģiskas programmas Lietuvā.
Lietuvas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana kvalifikācijas celšanas kursos (Warsash Maritime Academy, the U.K.)
Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana: GMDSS kabinetu renovācija; labiekārtošana un aprīkošana ar jaunām mēbelēm, datortehniku un atjaunoto GMDSS trenažiera programmatūru.
Sagatavoti un izdoti mācību līdzekļi: rokasgrāmata GMDSS operatoriem vadības līmenī, rokasgrāmata kuģu mehāniķiem vadības līmenī un rokasgrāmata kuģu vadītājiem vadības līmenī (latviešu, angļu un krievu valodās Latvijā; lietuviešu, angļu un krievu valodās Lietuvā)
Veikta vadības līmeņu speciālistu apmācība, izmantojot jaunās programmas un izmantojot jaunās rokasgrāmatas.
Projekta koordinatore: Tatjana Robina, tālr.: +371 63484627, e-pasts: t.robina@apollo.lv

Atpakaļ