LJK personāla apmaiņa ar Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu (ASV) un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Krievija) - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK personāla apmaiņa ar Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu (ASV) un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Krievija)

 31-10-2018
Turpinot attīstīt starptautisko sadarbību LJK iesaistījusies jaunā projektā Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros, kas ietvers starptautisko personāla mobilitāti starp Erasmus+ programmas valstīm un Erasmus+ partnervalstu augstākās izglītības institūcijām, kā rezultātā tiek aizsākta sadarbība ar ASV un Krieviju. Lasīt vairāk...
LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2018-2020 - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2018-2020

 18-10-2018
Projekts tika īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību. Lasīt vairāk...
Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “MaJoRSkills” - Liepājas Jūrniecības koledža

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “MaJoRSkills”

 31-10-2017
Turpinot attīstīt starptautisko sadarbību un izmantojot Erasmus+ programmas sniegtās plašās iespējas, Liepājas Jūrniecības koledža pirmo reizi iesaistījusies Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības projektā labas prakses apmaiņai Lasīt vairāk...
LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2017-2019 - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2017-2019

 05-10-2017
Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti Lasīt vairāk...
LJK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana

 01-07-2017
Projekta mērķis ir uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi Liepājas Jūrniecības koledžā, pārbūvējot mehānikās darbnīcas un aprīkojot ar jaunām iekārtam un instrumentiem, attīstot laboratorijas telpas Lasīt vairāk...
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LatLitNaviPort - Liepājas Jūrniecības koledža

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LatLitNaviPort

 07-04-2017
LJK sadarbībā ar LJA sāk realizēt Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektu “Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas Jūras transporta sektorā” Lasīt vairāk...
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LitLatHV - Liepājas Jūrniecības koledža

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LitLatHV

 03-04-2017
LJK kļūst par partneri Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” Lasīt vairāk...
Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse 2016-2018 - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse 2016-2018

 21-06-2018
Erasmus+ projekta nosaukums: Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse Erasmus+ projekta Nr. 2016-1-LV01-KA102-022453 Iniciatīva, kuras ietvaros projekts īstenots: Erasmus+ programmas 1. pamatdarbība – profesionālās izglītības un apmācības iestāžu audzēkņu mobilitāte Lasīt vairāk...
Studentu un LJK darbinieku mobilitāte 2016.- 2018. gadā - Liepājas Jūrniecības koledža

Studentu un LJK darbinieku mobilitāte 2016.- 2018. gadā

 19-06-2018
Projekta Nr. 2016-1-LV01-KA103-022412 Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2018 (24 mēneši) Projekta mērķis: Veicināt LJK studentu un darbinieku starptautisko apmaiņu mācību un apmācību nolūkos. Lasīt vairāk...
“LJK audzēkņu un personāla prakse” Erasmus+ programmas ietvaros - Liepājas Jūrniecības koledža

“LJK audzēkņu un personāla prakse” Erasmus+ programmas ietvaros

 13-06-2017
Projekta partneri: Liepājas Jūrniecības koledža, ParagonEurope un ESMovia. 12 LJK audzēkņi ar pavadošu personu no LJK personāla pārstāvjiem braucienu uz Spāniju ar mērķi iziet praktisku apmācību uzņēmumos Lasīt vairāk...
LJK personāla apmaiņa ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti un Melnkalnes Universitāti - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK personāla apmaiņa ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti un Melnkalnes Universitāti

 06-08-2016
Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros. Personāla mācību/docēšana un apmācības mobilitāte starp partnerinstitūcijām Programmas Partnervalstīs (Melnkalne, Ķīna). Lasīt vairāk...
LJK studentu mācības un prakse, personāla prakse Erasmus+ programmas valstīs 2015/2016 - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK studentu mācības un prakse, personāla prakse Erasmus+ programmas valstīs 2015/2016

 16-07-2015
Projekta nosaukums: “Liepājas Jūrniecības Koledža studentu mācības un prakse, personāla prakse Erasmus+ programmas valstīs 2015/2016 ” Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2015.- 30.09.2016. Lasīt vairāk...
Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse Portugālē - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse Portugālē

 28-01-2015
Projekts tika īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros.Projekta mērķis bija nodrošināt prakses vietas deviņiem jūrskolas audzēkņiem. Lasīt vairāk...
Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā - Liepājas Jūrniecības koledža

Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā

 08-12-2014
Projekta nosaukums: “Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā” Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža Projekta īstenošanas laiks: līdz 30.04.2015. Lasīt vairāk...
Zināšanu un E-pakalpojumu centru izveide jūrniekiem - Liepājas Jūrniecības koledža

Zināšanu un E-pakalpojumu centru izveide jūrniekiem

 13-05-2014
Zināšanu un E-pakalpojumu centru izveide jūrniekiem LJK un LJA (LLV-386 Establishment of Knowledge and E-services centers for seafarers at LMA and LMC/KEC) Lasīt vairāk...

Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības sektorā

 06-05-2014
Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības sektorā (LTLVMARINE) Lasīt vairāk...

LJK kuģu vadības mehānismu un automātikas laboratorijas modernizēšana

 06-05-2014
Projekta nosaukums: Liepājas Jūrniecības koledžas kuģu vadības mehānismu un automātikas laboratorijas modernizēšana Lasīt vairāk...

Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības inženieru sektorā

 06-05-2014
Projekta nosaukums: Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības inženieru sektorā (LLIV-289 Improvement of the Competitiveness of Lithuanian-Latvian Maritime Sector Engineers (LTLVMARINE ENGINEERS) Lasīt vairāk...

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

 06-05-2014
Projekta nosaukums: Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām profesionālām izglītības iestādēm visā Latvijā Lasīt vairāk...