Mūžizglītības nodaļa ir Liepājas Jūrniecības koledžas struktūrvienība.
 
Mūžizglītības nodaļas atrāšanas vieta:
Uliha iela 5., Liepājas Jūrniecības koledža  110. kabinets
 
Mūžizglītības nodaļas darba laiks:
Pirmdiena
8.00 – 16.30
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
8.00 – 14.00
 
Reģistrācija ir iespējama:
Telefoniski:
63484619
27089964
Pa e-pastu:
Ierodoties personīgi:
110. kabinetā
Elektroniski koledžas mājaslapā
www.ljk.lv sadaļā – Mūžizglītība
Reģistrācija tiks apstiprināta ar zvanu uz Jūsu noradīto tālruni vai ar atbildi uz noradīto e-pasta adresi.
 
Nodaļas mērķis: turpināt jūrniecības profesiju pārstāvju tālākizglītību saskaņā ar IMO (Starptautiskās jūrniecības organizācijas) prasībām un rekomendācijām.
 
Piedāvājam studentiem un  jūrniekiem starptautiskajā konvencijā STCW paredzētos, kā arī Latvijas Jūras administrācijas noteiktos kursus un profesionālās pilnveides programmas.
 
Kursi:
Profesionālās pilnveides programmas:
Mūžizglītības nodaļā strādā Liepājas Jūrniecības koledžas pedagogi un pieaicinātie kuģošanas nozares profesionāļi.
 
Koledžas  studentiem,  jūrskolas  izglītojamiem  un  absolventiem  pirmajā  gada  pēc  koledžas  (jūrskolas)  beigšanas  visi  kursi  (izņemot  atjaunošanas programmas)  ir ar  50%  atlaidi.