Liepājas Jūrniecības koledžas jūrnieku apmācības kursu nosaukumi:

     Jūrnieku apmācības kursu programmas izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 15. decembra noteikumiem Nr. 710 „Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, ievērojot 1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) un citu jūrniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

 

Ar kursu sarakstu varat iepazīties ŠEIT.