UZMANĪBU!

Liepājas Jūrniecības koledžas studenti!

Informējam, ka LJK studenti var pieteikties 2016./2017. 2 semestra studiju vai studējošam kredītiem līdz 15.05.2017.

Iesniegumi tiek pieņemti LJK Lietvedības daļā 104. kabinetā. Līdzi jāņem pase.

Kas var pretendēt uz kredīta saņemšanu?

Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība -, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Studiju un studējošo kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 2017.gadā izsniedz "SEB banka".

Sīkāka informācija ir pieejama Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā – www.sza.gov.lv


 


 


 

Informācijas centrs