Pēc aizpildīšanas veidlapas iesniegt izmantojot Latvija.lv vai parakstīt izmantojot E-parakstu un nosutīt uz kanceleja@ljk.lv

  1. Iesniegums par atjaunošanu studijām

  2. Iesniegums studiju rezultātu atzīšanai

  3. Iesniegums studiju pārtraukuma piešķiršanai

  4. Iesniegums studiju pārtraukuma pagarināšanai

  5. Iesniegums studiju uzsākšanai pēc pārtraukuma

  6. Eksmatrikulācijas iesniegums