Pēc aizpildīšanas veidlapas iesniegt izmantojot Latvija.lv vai parakstīt izmantojot E-parakstu un nosutīt uz kanceleja@ljk.lv

  1. Iesniegums studiju rezultātu atzīšanai

  2. Iesniegums studiju pārtraukuma piešķiršanai

  3. Iesniegums studiju pārtraukuma pagarināšanai

  4. Iesniegums studiju uzsākšanai pēc pārtraukuma

  5. Eksmatrikulācijas iesniegums