Izmaiņas uzņemšanas noteikumos:
Uzņemšanas komisija brīdina pretendentus, ka saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 29. panta (1 prim) daļu, kā arī  Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumu Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"  (1.1. apakšpunkts) aktuālās redakcijas nosacījumiem, reflektantiem jāiesniedz IZZIŅU par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē.
Izziņa izsniedzama pēc tam, kad veikta veselības pārbaude saskaņā ar minētajos MK noteikumos Nr. 273 noteikto veselības pārbaudes kārtību un kritērijiem topošajiem studentiem.

Koledža

Liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

Šajās programmās tiek uzņemti studenti, kuriem ir diploms savā specialitātē (stūrmaņa vai mehāniķa).

Tiek uzņemti studenti ar vidējo izglītību. Dokumentu pieņemšana un reģistrācija par maksu.

Uzņemšanas noteikumi 2021/2022 mācību gadam.

Uzņemšanas komisija brīdina pretendentus par nepieciešamiem sertifikātiem pielaišanai Kvalifikācijas eksāmeniem un sertificēšanai Jūrnieku Reģistrā (attiecas uz 2-gadīgo programmu).
Skatīt šajā dokumentā!