Pēc aizpildīšanas veidlapas iesniegt izmantojot Latvija.lv vai parakstīt izmantojot E-parakstu un nosutīt uz kanceleja@ljk.lv

  1. Vecāku iesniegums par atskaitīšanu

  2. Jūrskolas audzēkņa iesniegums par atskaitīšanu