Jūrskola      

Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolā tiek uzņemti audzēkņi ar 9 klašu izglītību šādās programmās:

Reflentanti tiek ieskaitīti konkursa kārtībā, ņemot vērā 9. klases beigšanas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika.

Uzņemšanas noteikumi 2021/2022 mācību gadam.

Uzņemšanas komisija brīdina pretendentus, ka saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 29. panta (1 prim) daļu, kā arī  Ministru kabineta 2014. gada 3. jūnija noteikumu Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"  (1.1. apakšpunkts) aktuālās redakcijas nosacījumiem, reflektantiem jāiesniedz IZZIŅU par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē.

Izziņa izsniedzama pēc tam, kad veikta veselības pārbaude saskaņā ar minētajos MK noteikumos Nr. 273 noteikto veselības pārbaudes kārtību un kritērijiem topošajiem studentiem.