ID Nr.:
LJK2020/1
ID Nr. / Publicēšanas datums:
29.09.2020
Iepirkuma nosaukums:
Elektroenerģijas iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām
Iesniegšanas datums:
09.10.2020 10:00
Publikācijas teksts:
Iepirkuma dokumenti pieejami adresē - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27577
Iepirkumā piedalījās:
SIA “AJ Power";
SIA “Enefit”;
SIA “INTER RAO Latvia”;
AS “Latvenergo”;
SIA “Senergo”.
Iepirkuma uzvarētājs:
SIA “AJ Power”
Uzvarētāja piedāvātā summa:
0,04908 EUR/kWh, līdz ar to piedāvājuma kopējā līgumcena 24 mēnešiem ir 18 213,09 EUR
Rezultātu paziņošanas datums:15.10.2020
Līgumi:
Rezultāti:
No Liepājas Jūrniecības koledžas puses līgums parakstīts 23.10.2020.
No SIA “AJ Power” puses līgums parakstīts 27.10.2020.
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ