ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2010-11 / 08.12.2010. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Līgums par eksperta atsauksmes sagatavošanu par mācību grāmatu "Rokasgrāmata GMDSS operatoriem" (ISBN 978-9934-8187-2-1). IIN:LJK2010-11, LTLVMARINE projekta ietvaros. 22.12.2010.