ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK 2014/17 / 24.10.2014. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā E-studiju materiālu tulkošana LLV-386 KEC projekta ietvaros. 10.11.2014. Pārtraukts
LJK 2014/15 / 01.10.2014. Atklāts konkurss Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi 27.10.2014. Apturēts
LJK 2014/13 / 12.09.2014. Atklāts konkurss Datortehnikas iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām 29.09.2014. Pabeigts
LJK 2014/12a / 11.09.2014. Atklāts konkurss Kancelejas preču iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām 25.09.2014. Pabeigts
LJK 2014/14 / 11.09.2014. Atklāts konkurss Laivu iegāde Liepājas Jūniecības koledža vajadzībām 22.09.2014. Pabeigts
LJK2014/11 / 18.08.2014. Atklāts konkurss Ēkas tehniskā apsekošana un Tehniskā projekta izstrāde Liepājas Jūrniecības koledžas jaunajam mācību korpusam Uliha ielā 5, Liepājā 29.08.2014. Pabeigts
LJK2014/8 / 23.07.2014. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā Remonta darbi Liepājas Jūrniecības koledžas 6. kabinetā un bibliotēkā 04.08.2014. Pabeigts
LJK2014/7 / 23.07.2014. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā Informācijas tehnoloģijas speciālās iekārtas piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība 04.08.2014. Pabeigts
LJK 2014/2b / 23.07.2014. Atklāts konkurss Telpu uzkopšanas pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledžā 18.08.2014.
LJK2014/6 / 22.07.2014. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā Liepājas Jūrniecības koledžas mājas lapas un e – studiju vides modernizēšana LLV-386 KEC projekta ietvaros. 01.08.2014. Pabeigts