ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2021/1 / 15.06.2021. Atklāts konkurss Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā 05.07.2021.
LJK2020/2 / 13.10.2020. Atklāts konkurss Telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām 29.10.2020. Ar SIA "PURITAS" līgums parakstīts 30.12.2020.
LJK2020/1 / 29.09.2020. PIL 9.panta kārtībā Elektroenerģijas iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām 09.10.2020. No Liepājas Jūrniecības koledžas puses līgums parakstīts 23.10.2020. No SIA “AJ Power” puses līgums parakstīts 27.10.2020.
LJK2019/4/B / 08.07.2020. Cenu aptauja Namejs programmatūras iegāde 22.07.2020. AS "RIX Technologies" darba uzdevums parakstīts 14.07.2020.
LJK2019/4/A / 11.12.2019. Cenu aptauja HoP moduļu iegāde 17.12.2019. Ar SIA "Visma Enterprise" darba uzdevums parakstīts 30.01.2020.
LJK2019/4 / 30.09.2019. Atklāts konkurss Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā 21.10.2019. Ar personu apvienību “INB&RAJ” līgums parakstīts 17.02.2020.
LJK2019/3 / 08.07.2019. Atklāts konkurss Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā 06.08.2019. Iepirkums pārtraukts
LJK2019/2/A / 29.04.2019. Cenu aptauja Papildus debitora moduļa izveide HORIZON programmā 07.05.2019. SIA “Visma Enterprise” darba uzdevums parakstīts 08.05.2019.
LJK2019/2 / 03.04.2019. PIL 9.panta kārtībā Peldbaseina celiņu īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām 16.04.2019. Ar SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" līgums parakstīts 29.04.2019.
LJK2019/1 / 25.03.2019. PIL 9.panta kārtībā Sporta zāles īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām 05.04.2019. Ar SIA "JŪRNIEKU CENTRS" līgums parakstīts 24.04.2019.