KONKURSS – ERASMUS+ ĪSĀ PRAKSE JŪRSKOLNIEKIEM KIPRĀ (GROWING4SEA)

2. un 3.  kursa Jūrskolas audzēkņi aicināti pieteikties dalībai prakses mobilitātē uz Kipru, kur plānota 3 nedēļu prakse Erasmus+ projekta (Nr. 2019-1-LV01-KA102-060212) “LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide” (Growing international cooperation networks and competences of LMC) ietvaros.

Mobilitātes uzņemošā iestāde un organizators: SHIPCON LIMASSOL LIMITED (Kipra, Limasola, www.shipcon.eu.com)

Prakses vieta: Katamarāni Relax Cruises https://relax-cruises.net/
Prakse uz nelieliem kuģiem (tūrisma katamarānu/prāmju tipa), kas veic izbraukumus jūrā no Limasolas ostas uz dažādām apskates vietām Kiprā. Audzēkņi, kuri apgūst kuģu vadīšanu, darbosies uz kuģa tiltiņa, bet tie, kuri apgūst kuģu mehāniķa profesiju, strādās kuģa mašīntelpā. Kā arī, nepieciešamības gadījumā, būs jāasistē kuģa apkalpes personālam darbā ar pasažieru apkalpi.

Praktikantu uzdevumi ietvers:

- kuģu mehāniķiem: iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, drošības ierīču pielietošanu, asistēšanu pie kuģa mašīnu, mehānismu un sistēmu tehniskās ekspluatācijas; tehnisko apkalpošanu un remonta darbu veikšanu, kuģa tīrīšanu, stāvēšanu mašīntelpas sardzē, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām, degvielas uzpildi, u.c.;

- kuģu stūrmaņiem: iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, stūrēšanu, manevrēšanu, navigācijas sardzes pildīšanu, drošības ierīču pielietošanu, vilkšanu un noenkurošanos, ietauvošanos, kuģa tīrīšanu, asistēšanu kuģa pārgājiena un vadīšanas veikšanā, radiosakaru un tehnisko ierīču ekspluatācijas nodrošināšanā, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām.

Norises laiks:

  • 1.plūsma: 4 pilngadīgie audzēkņi  uz 3 nedēļām  - Jūlija vidus/Augusts 2021*
  • 2. plūsma: 4 audzēkņi (var būt arī nepilngadīgie) + 1 pavadoša persona uz 3 nedēļām -  Augusta vidus/Septembris 2021*

* Saistībā ar COVID-19 pandēmiju, datumi ir provizoriski, var mainīties norisēs laiks.

Prasības kandidātiem:

** LJK patur tiesības sniegt priekšroku ES digitālais Covid sertifikāta turētājiem.

2. plūsmas braucienā piedalīsies 1 pavadošā persona no LJK darbinieku vidus, tāpēc konkursā aicināti piedalīties arī nepilngadīgi izglītojamie. Nepilngadīgām personām nepieciešama notariāli apstiprināta vecāku/aizbildņu atļauja izceļot ārpus valsts bez vecāku/aizbildņu pavadības.

Izmaksas:  Dalībniekiem tiks segti ceļa un vietējā transporta izdevumi, iegādāta apdrošināšana, segtas ēdināšanas un izmitināšanas izmaksas, projekta finansējuma robežās - izmaksāta kabatas nauda/dienas nauda.

Lai pieteiktos konkursam jāiesniedz:
1.        
pieteikuma anketa, aizpildīta angļu valodā šeit:

2.         motivācijas vēstule angļu valodā, kas adresēta “Erasmus+ placement company” un apraksta jūsu pieredzi, izglītību, kāpēc dalība jums ir svarīga, ko iegūsiet no prakses ( https://europa.eu/europass/lv/create-europass-cover-letter );

3.         CV pēc Europass formas angļu valodā (https://europa.eu/europass/lv/create-europass-cv );

4.         ES digitālais Covid sertifikāts (ja ir)**

Vairāk par sertifikātu var uzzināt šeit: https://covid19sertifikats.lv/https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_lv 

** LJK patur tiesības sniegt priekšroku ES digitālais Covid sertifikāta turētājiem.

Pieteikšanās laiks: līdz 28.06.2021.

Iesniegt pieteikumu, motivācijas vēstuli un CV var elektroniski, sūtot uz erasmusplus@ljk.lv.

Konsultāciju var saņemt pa telefonu +371 27089970 vai sūtot jautājumus uz erasmusplus@ljk.lv.

 

Atpakaļ