LJK paplašina sadarbības iespējas – viesojas mācību iestādē aiz polārā loka

Simtgades izcilniece Kitija Lagzda izlaidumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izsniegto Pateicību.

Viena no Norvēģijas Arktiskās universitātes studentu iecienītām vietām, kur patērzēt ar draugiem un mācīties.
   Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) direktora vietnieks administratīvajos jautājumos Jānis Džeriņš  un vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova no 04.11.2019. – 07.11.2019. devās pieredzes apmaiņā uz Norvēģijas Arktisko universitāti (UiT), kur tikās ar šīs mācību iestādes pārstāvjiem. UiT atrodas pilsētā aiz polārā loka – Tromso. Pieredzes vizīte tika organizēta, īstenojot Erasmus+ programmas projektu, kas paredz veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot LJK starptautisko sadarbību.
 
   UiT ir lielākā universitāte un pētniecības centrs Norvēgijas Ziemeļos. Universitāte piedāvā studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora grāda iegūšanai. Tā piedāvā vairākas starptautiskas programmas, kurās mācības ir iespējams apgūt angļu valodā. UiT ir tā sauktā polārā loka pilsētu universitāte (Multi-Campus University). Tās darbība bez Tromso norit arī tādās pilsētās kā Alta, Narvik un Harstad. UiT pieder trīs mācību kuģi pētniecības nodrošināšanai. Universitātē liela uzmanība tiek pievērsta jautājumu risināšanai, kas skar zivsaimniecības nozari, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar CO2 izmešu skaita samazināšanu.
 

   Pēc atgriešanās no Norvēģijas Jānis Džeriņš pastāstīja, ka UiT bijusi iespēja piedalīties personāla nedēļā, kurā piedalījās ne tikai UiT pārstāvji, bet arī mācību spēki no citām Norvēģijas un citu valstu augstākās izglītības mācību iestādēm. „Personāla nedēļas laikā mūs iepazīstināja ar UiT darbību, piedāvātajām izglītības programmām un universitātes vadības darbības principiem,” stāsta J. Džeriņš. Viņš uzskata, ka tā bijusi lieliska iespēja nodibināt kontaktus ar citām šī reģiona augstākajām mācību iestādēm, kas paver iespējas arī nākotnē sadarboties gan perosnāla, gan koledžas audzēkņu apmaiņas programmās. „Sadarbības partneri ir būtiska sastāvdaļa attīstības projektu realizēšanai, tamdēļ uzskatu, ka šāda veida mobilitātēm ir liela loma turpmākai LJK attīstībai un izaugsmei,” pauž J.Džeriņš un piebilst, ka ikviena ārvalstu apmācību mobilitāte pilnveido angļu valodas prasmes, jo tikai pielietojot savas svešvalodas zināšanas praksē ir iespējams tās uzturēt atbilstošā līmenī, kā arī pilnveidot tās.

   „Universitāte pozitīvi pārsteidza ar savu attieksmi pret studentiem, jo īpaši pret tiem, kuri ieradušies no citām valstīm. Katram studentam, ir dota iespēja paralēli mācībām apgūt norvēģu valodu, kas palīdz iekļauties sabiedrībā un nodrošina sava veida piederības sajūtu. Universitātes teritorijā atrodas studentu māja, kurā jaunieši var gan mācīties, gan atpūsties. Ir padomāts arī par tādu niansi, kā dienas gaismas deficīta kompensēšanu polārās nakts periodā, ierīkojot speciālu kajenīcu, kurā nepārtraukti deg dienasgaismas lampas,”  stāsta J.Džeriņš.

   „Pārsteidzoši bija novērot kā Tromso iedzīvotāji pārvietojas pa piesnigušajām ielām. Bieži sastapām velobraucējus, kuri veikli pārvietojās pa pilsētu ar ziemas apstākļiem piemērotiem velosipēdiem (riepas aprīkotas ar radzēm). Neskatoties uz zemo gaisa temperatūru, kura sasniedza pat -10ºc atzīmi, iedzīvotāji nodarbojās ar sportu skrienot,” par gūtajiem iespaidiem ziemeļzemē stāsta J.Džeriņš.

   Arī Jekaterina Zalomova izvēlējusies piedalīties Erasmus+ projekta Nr. 2018-1-LV01-KA103-046747 ietvaros piedāvātajā personāla apmācības mobilitātē, jo bijusi iespēja uzsākt sadarbību ar Norvēģijas Arktisko universitāti un piedalīties personāla nedēļā (Staff week), kuras laikā bijusi iespēja ne tikai iepazīties ar UiT, bet arī satikt pārstāvjus no citām augstskolām un dibināt jaunus kontaktus.

   „2015.gadā, LJK piesakoties Erasmus Augstākās Izglītības Hartai 2015. – 2020. gadam, ka vienu no prioritārajiem virzieniem noteica ciešāku sadarbības veicināšanu ar kaimiņvalstīm un Skandināvijas valstīm. Dalība UiT organizētajā personāla nedēļā sniedza tādu iespēju. Neskatoties uz to, ka LJK regulāri un mērķtiecīgi meklē iespējas sadarboties ar Skandināvijas valstīm, joprojām nav pastāvīgas sadarbības ar Norvēgijas un Zviedrijas partneriem. Tāpēc bija būtiski rast un izmantot visas piedāvātas iespējas, lai to panāktu,” norāda J. Zalomova.

   „Dalība mobilitātēs ārvalstīs, it īpaši apmeklējot jauno partneru iestādes, ir ļoti svarīgs nosacījums manu tiešo darba pienākumu kvalitatīvai izpildei, kas ir LJK starptautisko sakaru uzturēšana, starptautisko partneru loka paplašināšana un mācību iestādes internacionalizācija. Tā ir arī iespēja personīgai izaugsmei – spēja prezentēt LJK ārvalstīs, nodrošināt brīvai saskarsmei nepieciešamās angļu valodas prasmes, kā arī paplašināt zināšanas par ārvalstu iestādēm, to infrastruktūru, administrēšanas un pārvaldības sistēmām un studiju procesiem. Savukārt ieskats UiT pētnieciskajā darbībā sniedza būtisku ieguldījumu profesionālās kompetences attīstībā. Piemēram, viena no LJK iecerēm savienot jūrniecības izglītību ar pilotu izglītību. Patlaban Latvijā vienā mācību iestādē vēl nav noteikta divu nozaru kopēja saikne, bet UiT sen tā ir pamatota. Programmas ir apvienotas un iegūtās zināšanas tiek pielietotas gan praksē, gan pētniecībā. Tieši tādu piemēru dēļ ir vērts piedalīties personāla mobilitātēs. Tā ir iespēja pārņemt labo praksi un, piemērojot savas valsts vajadzībām, ieviest arī LJK. Tā bija pirmā sadarbības vizīte UiT un varu to nosaukt par veiksmīgu, jo tika sasniegti plānotie rezultāti,” stāsta J. Zalomova. Par savas mobilitātes lielāko ieguvumu J. Zalomova uzskata jauniegūtos kontaktus ar Norvēģijas Arktikas universitātes pārstāvjiem. J. Zalomova: „Tā bija iespēja iepazīt gan norvēģu kultūru – tā saukto “norvēģu garu un vidi”, gan valsts un izglītības sistēmas īpatnības. Zinot kokrētās tautas kultūras īpatnības, vienmēr ir vieglāk veidot dialogu ar sadarbības partneriem. Kad bijām Tromso, tās iedzīvotāji gatavojās polārajai naktij. Lai palīdzētu arī studentiem nedaudz „uzlādēties” mācību procesam polārās nakts laikā, UiT speciāli ierīkota studentu dienasgaismas kafejnīca, kur deg dienasgaismas lampas un studējošie var izbaudīt bezmaksas kafiju vai tēju ar cepumiem. UiT telpās ir ierīkoti arī daudzi nelieli stūrīši, kur studējošie pulcējās nelielās grupiņās, lai  apspriestos ar domubiedriem vai vienatnē mācītos.”

UZZIŅAI

LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2018-2020

Erasmus+ projekta Nr. 2018-1-LV01-KA103-046747
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018. – 31.05.2020 (24 mēneši)
Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību.
Projekta plānotais finansējums: Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 41 055,00 EUR (Eiropas Komisijas finansējums) un 8 481,00 EUR (Valsts budžeta finansējums).
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas studenti un darbinieki.
Galvenās aktivitātes
5 studentu prakses mobilitātes
8 studentu studiju mobilitātes
4 personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes
1 personāla docēšanas mobilitāte

Indra Grase
LJK sabiedrisko attiecību speciāliste
Atpakaļ