LJK energoefektivitātes uzlabošanas projektā izraudzīts būvdarbu veicējs

Noslēdzies būvdarbu iepirkums „Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā”. Par uzvarētāju konkursā tika atzīta AS "INB&RAJ", ar kuru 17.02.2020. noslēgts līgums par projektēšanas un būvniecības darbiem par summu 1 231 532,66 EUR (bez PVN).

Projekta īstenošanas laikā Liepājas Jūrniecības koledžas galvenajā ēkā, Uliha ielā 5, tiks veikta veco logu nomaiņa, savu laiku nokalpojušās ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, kā arī apkures sistēmas renovācija, kas kopumā ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkures sezonā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas efektīvu ekspluatāciju, būtiski samazinot siltumenerģijas zudumus.

Plānots, ka šī gada pavasarī sāksies būvdarbi, kuri tiks sadalīti vairākos etapos, lai maksimāli netraucētu mācību procesu.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Projekta Nr.: 4.2.1.2./18/I/017
Projekta nosaukums: "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā".
Projekta plānotājs finansējums (pirms iepirkuma izsludināšanas): 1 135 464, 29 euro, kas ietver ERAF finansējumu 962 548,50 euro un valsts budžeta finansējumu 169 861,50 euro, neattiecināmās izmaksas 3054,29 euro apmērā tiks segtas no Liepājas Jūrniecības koledžas finanšu līdzekļiem.
Projekta īstenošanas laiks: 33 mēneši (10.05.2019. - 09.02.2022.).

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ