LJK ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija ļauj ielūkoties vēsturē

Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) turpina īstenot energoefektovitātes projektu „Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā”. Patlaban projekta ietvaros notiek projektēšanas darbi. Kā zināms, šī gada sākumā, noslēdzoties būvdarbu iepirkumam, par uzvarētāju konkursā tika atzīta AS "INB&RAJ", ar kuru noslēgts līgums par projektēšanas un būvniecības darbiem.

Projekta īstenošanas laikā LJK galvenajā ēkā, Uliha ielā 5, tiks veikta veco logu nomaiņa, savu laiku nokalpojušās ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, kā arī apkures sistēmas renovācija, kas kopumā ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkures sezonā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas efektīvu ekspluatāciju, būtiski samazinot siltumenerģijas zudumus.

Saskaņā ar paredzēto fasāžu atjaunošanu, pēc SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" pasūtījuma 2020.gada martā tika veikta ēkas Liepājā, Uliha ielā 5 fasāžu apdares arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija (turpmāk AMI).

Informācijai Ilzes Māras Janeles arhitektes, arhitektūras pētnieces arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas apraksts.

Indra Grase 
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ