Liepājas Jūrniecības koledža saņem kvalitātes balvu “Spārni”

Simtgades izcilniece Kitija Lagzda izlaidumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izsniegto Pateicību.

     Balvu saņēma koledžas vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova (no kreisās), direktors Vladimirs Dreimanis, projektu speciāliste Kristīne Zariņa.

   12. decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas kvalitātes balvu “Spārni 2019”. Par ilgtspējīgu projektu īstenošanu balvas 10 nominācijās saņēma 13 labākie projektu īstenotāji, kuru vidū ir skolas, augstskolas, pašvaldības iestāde, valsts iestāde, nevalstiskā organizācija un privātuzņēmums.

   “Erasmus+ programmas kvalitātes balva “Spārni” apliecina mērķtiecīgi plānotu un īstenotu starptautisko sadarbību un izglītības iestāžu internacionalizāciju, bez kuras nav iedomājama konkurētspējīga izglītības vide Latvijā ne augstākajā izglītībā, ne arī citās izglītības pakāpēs. Šodien apbalvoto projektu īstenotāji pašaizliedzīgi un atbildīgi ir vadījuši institūciju sadarbību izglītības inovāciju ieviešanā un labās prakses apmaiņā, kas nes augļus ne tikai vienas iestādes vai projekta mērogā, bet stiprina visas izglītības sistēmas attīstību ilgtermiņā,” atzina VIAA direktore Dita Traidās.

Kvalitātes balvas “Spārni 2019” ieguvēji:

Nominācijā 2016. un 2017. gada Erasmus+ personu mobilitātes projekts augstākās izglītības sektorā starp programmas valstīm un partnervalstīm:

*Liepājas Jūrniecības koledža par projektu “Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstīm un partnervalstīm”;

*Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija par projektu “Starptautiskā studentu un personāla mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstīm un partnervalstīm”;

Nominācijā 2016. un 2017. gada Erasmus+ personu mobilitātes projekts skolu izglītības sektorā – Saldus pamatskola par projektu “Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla akadēmisko zināšanu un pedagoģisko prasmju pilnveidošana sekmīgai un kvalitatīvai skolas attīstības plāna realizēšanai;

Nominācijā 2015. gada Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts skolu izglītības sektorā:

*SIA “PAC Agenda” par projektu “Talantu skola”;

*Valsts izglītības satura centrs par projektu “Izglītības procesu vadība multimodālām mācībām”;

Nominācijā 2015. gada Erasmus+ programmas stratēģiskās starpskolu partnerības projekts - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija par projektu “Mācību platforma “Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana””;

Nominācijā 2016. un 2017. gada Erasmus+ personu mobilitātes projekts profesionālās izglītības sektorā – Ogres tehnikums par projektu “Gudrība-zināšanās, spēks-darbā!”;

Nominācijā 2015. gada Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības sektorā - Valsts policijas koledža par projektu “Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana divpusējās sadarbības jomā”;

Nominācijā 2016. un 2017. gada Erasmus+ personu mobilitātes projekts pieaugušo izglītības sektorā - biedrība “Dūlu prakse” par projektu “Mācību mobilitāte pieaugušo izglītotājiem”;

Nominācijā 2015. gada Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā - Grobiņas novada Pieaugušo izglītības centrs par projektu “ES attīstība ar tiešsaistes inovācijām”;

Nominācijā 2016. un 2017. gada Erasmus+ personu mobilitātes projekts augstākās izglītības sektorā uz programmas valstīm:

*Rīgas Tehniskā koledža par projektu “Augstākās izglītības studentu un personāla mācību mobilitāte”;

*Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija par projektu “Augstākās izglītības studentu un personāla mācību mobilitāte”;

Nominācijā 2015. gada Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts augstākās izglītības sektorā - Latvijas Universitāte par projektu “Caurviju prasmju attīstīšana zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve”.

Kvalitātes balva “Spārni” ir tradicionāls konkurss, ko VIAA rīko katru otro gadu kopš 2004. gada, lai sekmētu labas kvalitātes Erasmus+ projektu izstrādi un ieviešanu,  novērtētu projektu vadītāju ieguldījumu un veicinātu starptautiskas pieredzes apmaiņu.

Erasmus+ ir Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma.  Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, VIAA nodrošina programmas ieviešanu izglītības un mācību jomā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  - jaunatnes jomā. 

Informāciju sagatavoja:
Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Atpakaļ