Energoefektivitātes uzlabošanas projekta īstenošanai izsludina iepirkumu

Liepājas Jūrniecības koledža (LJK) 30.09.2019. izsludinājusi atkārtotu būvdarbu iepirkumu „Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā”, pastāstīja LJK iepirkumu speciāliste Lorita Siksna. Viņa norādīja, ka iepriekš iepirkums tika pārtraukts, lai pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) ieteikuma papildinātu un precizētu iepirkumu procedūras dokumentāciju. Pretendenti pieteikumus iesnieguši līdz 21.10.2019.  Kā zināms, LJK energoefektivitātes uzlabošanā līdz 2022.gada beigām plānots ieguldīt vairāk kā miljonu eiro.

Projekta īstenošanas laikā Liepājas Jūrniecības koledžas galvenajā ēkā, Uliha ielā 5, tiks veikta veco logu nomaiņa, savu laiku nokalpojušās ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, kā arī apkures sistēmas renovācija, kas kopumā ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkures sezonā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas efektīvu ekspluatāciju, būtiski samazinot siltumenerģijas zudumus.

Plānots, ka līdz 2019. gada beigām tiks pabeigta arhitektūras projekta izstrāde un būvniecības darbu iepirkums, bet 2020.gada pavasarī sāksies būvdarbi, kuri tiks sadalīti vairākos etapos, lai maksimāli netraucētu mācību procesu.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.
Projekta Nr.: 4.2.1.2./18/I/017
Projekta nosaukums: "Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā".
Projekta plānotājs finansējums: 1 135 464, 29 euro, kas ietver ERAF finansējumu 962 548,50 euro un valsts budžeta finansējumu 169 861,50 euro, neattiecināmās izmaksas 3054,29 euro apmērā tiks segtas no Liepājas Jūrniecības koledžas finanšu līdzekļiem.
Projekta īstenošanas laiks: 33 mēneši (10.05.2019. - 09.02.2022.).

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ