Apspriež sadarbības iespējas un gūst pieredzi Kanāriju salās

Simtgades izcilniece Kitija Lagzda izlaidumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izsniegto Pateicību.

     

 

   Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) direktors Vladimirs Dreimanis un direktora vietniece studiju darbā Jūlija Jonkiene, Erasmus+ programmas projekta “LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide (Growing international cooperation networks and competences of LMC)” ietvaros no 25.11.2019. līdz 29.11.2019. devās pieredzes apmaiņas un mācību mobilitātē uz Spānijai piederošo Kanāriju salu Grankanāriju, lai paaugstinātu savu profesionālo kompetenci un dalītos pieredzē. Apmācību laikā LJK amatpersonas papildināja savas zināšanas par jaunākajām tendencēm jūrniecībā, iepazinās ar darba vidē lietotajām mūsdienu tehnoloģijām, kā arī izzināja darba devēju prasības, iepazinās ar līdzīgu institūciju darbu un ieskicēja nākotnes sadarbības iespējas. Uzņemošā institūcija: INTERMOBEX-International Mobility Experience, Calle Pelayo n.31-3c, 35010 Las Palmas de Gran Canaria (Spain.)

 

 

   J. Jonkiene: “Apmeklējot Las Palmasa ostas pārvaldi, mums bija iespēja iepazīties ar ostas pārvaldes funkcijām un darbu. Savukārt, apmeklējot Maritime - Fishing Professional training Institute of Las Palmas de Gran Canaria, tika parakstīts savstarpējs sadarbības līgums. Institūts piedāvā mācību programmas un profesionālos kursus, kas atbilst jūrniecības nozares vajadzībām. Studentiem, nodrošinot praktiskās apmācības vietējos uzņēmumos, tiek piedāvātas arī darbs jūrniecības nozarē. Apmeklējot jūrniecības mācību centru (Center for Maritime Studies of the Atlantic (Stier Group)), iepazināmies ar tā darbības nosacījumiem.  Centrs 20 gadu garumā ir izstrādājis augsta līmeņa apmācību programmas, kā arī nodrošina dažādas profesionālas aktivitātes jūrniecības nozarē strādājošiem cilvēkiem. Turpretī, apmeklējot kuģu remonta uzņēmumus Rodritol un Hidromar, bija iespēja apskatīt iespējamās prakses vietas mūsu studentiem. Hidromar ir ātrās apkalpošanas kuģu remontuzņēmums, kas strādā katru dienu 24 stundas diennaktī. Uzņēmums remontē, būvē un pārveido visu veidu metāla un tērauda konstrukcijas, kā arī strādā uz kuģiem un rūpniecības objektos. Rodritol specializējas kuģu remontā, pārbūvē un kapitālajā remontā jūrā, instalāciu un dīzeļdzinēju remontā. Abos uzņēmumos pakalpojumus sniedz augsti kvalificēts personāls ar plašu darba pieredzi. Uzņēmumi ir sertificēti un akreditēti atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Apkopojot vizītes rezultātus, jāsecina, ka tika iegūti jauni kontakti un katra tikšanās sniedza jaunas sadarbības iespējas nākotnē, kā arī jaunas prakses vietas koledžas izglītojamjiem. Savukārt iegūtā pieredze tiks pielietota mācību procesa īstenošanā. Mācību process tiks pielāgots jaunajām tendencēm un izmaiņām tehnoloģiju jomā, lai pilnveidotu koledžas metodiskos materiālus un paaugstinātu mācību procesa kvalitāti.” 

Uzziņai

Projekta nosaukums: LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide (Growing international cooperation networks and competences of LMC)

Projekta Nr.:2019-1-LV01-KA102-060212

Īstenošanas periods:15.08.2019. – 14.04.2021.

Projekta partneri:

  1. Liepājas Jūrniecības koledža (Latvija, Liepāja, projekta iesniedzējs,www.ljk.lv)
  2. INTERMOBEX (Spānija, Grankanārija, Kanāriju salas,www.intermobex.com)
  3. SHIPCON LIMASSOL LIMITED (Kipa, Limasola,www.shipcon.eu.com)
  4. AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Grieķija, Pireja, www.idec.gr)

   Intermobex, Shipcon Limassol Limited un Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia ir starptautiskas organizācijas, kas darbojas kā starpnieki prakses vietu, izmitināšanas jautājumu, transporta, dažāda veida apmācību kursu, kultūras pasākumu un dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu organizēšanā un kārtošanā apmaiņas programmu projektu ietvaros.

Mērķa auditorija: LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi un personāls

Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam piešķirtais EK finansējums ir 62 540 EUR.

Atpakaļ