Erasmus+ AI sektorā - apmaiņa starp programmas valstīm (Nr. 2019-1-LV01-KA103-060200)

Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA103-060200
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada 01.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam (36 mēneši)
Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību, , sniedzot mobilitātes iespējas uz programmas valstīm.
Projekta plānotais finansējums: maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 27 300,00 EUR (Eiropas Komisijas finansējums) un 4 765,00 EUR (Valsts budžeta finansējums).
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas studenti un darbinieki.
Galvenās aktivitātes
5 studentu prakses mobilitātes
4 studentu studiju mobilitātes
4 personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes
2 personāla docēšanas mobilitātes

Par aktuāliem piedāvājumiem un konkursiem attiecībā uz iespējam doties konkrētās mobilitātēs interesenti aicināti sekot līdzi jaunumiem LJK mājaslapā, LJK Facebook lapā un uz ziņojumu dēļa, vai interesēties pie LJK institucionālā Erasmus+ koordinatora 103. kab.

Top iemesli, lai piedalītos Erasmus programmā:
- Dalība Erasmus programmā ir lielisks ieraksts CV
- Iespēja studēt un strādāt starptautiskā vidē, saņemot stipendiju
- Iespēja atgriezties Latvijā motivētākam, pārliecinātākam un neatkarīgākam
- Iespēja uzlabot svešvalodas zināšanas
- Iespēja iegūt draugus citās valstīs
- Iespēja iepazīt citas kultūras un iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi
- Erasmus studiju vai prakses laiku ieskaita studiju periodā Latvijā

Plašāka informācija par mobilitāšu īstenošanu, iespējām un nosacījumiem pieejama: 

- studējošo mobilitāte šeit 

- personāla mobilitāte šeit 

 

Ziņas
Žurnāls "Jūrnieks"Nr.3 2020.gads (19.lpp.) šeit

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

 

Atpakaļ