Erasmus+ projekts profesionālās vidējās izglītības sektorā - "Train2BPro"

Projekta nosaukums: LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens (Traineeship in Ship Mechanics and Water Safety Training of LMC VET Learners)
Projekta akronīms: Train2BPro
Projekta Nr.: 2018-1-LV01-KA102-046883
Projekta partneri:  

EUROMIND PROJECTS SL, Associazione Artistica Culturale "A Rocca" un Projinal Consulting ir starptautiskas organizācijas, kas darbojas kā starpnieki prakses vietu, izmitināšanas jautājumu, transporta, dažāda veida apmācību kursu, kultūras pasākumu un dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu organizēšanā un kārtošanā apmaiņas programmu projektu ietvaros.
 

Mērķa auditorija: LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi un personāls
Projekta īstenošanas laiks: 15-11-2018 līdz 14-11-2021. (36 mēneši)
Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam piešķirtais EK finansējums ir 
62 955,00 EUR

Projekta apraksts un galvenās aktivitātes:

Projekts "LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens" (Train2BPro) ir vērsts uz Liepājas Jūrniecības koledžas vidējās profesionālās izglītības programmas "Jūras transports – mehāniķis" audzēkņu praktisko apmācību kuģu un laivu remontdarbu un tehniskās apkopes uzņēmumos ārzemēs, kā arī programmu ("Jūras transports – mehāniķis “ un "Jūras transports – kuģu vadītājs") audzēkņu praktisko apmācību drošībā uz ūdens.

LJK vidējās profesionālās programmas audzēkņiem nav viegli atrast prakses vietas. Viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka audzēkņiem nav iepriekšējas praktiskas pieredzes ārpus koledžas darbnīcām. Mācību laikā prakse ir obligāta un bet tās nav iespējams pabeigt skolu. Latvijai savas flotes, kur nodrošināt audzēkņiem prakses vietas, praktiski nav, bet pieprasījums pēc jau pieredzējušiem jūrniekiem, it īpaši, mehāniķiem – pieaug katru gadu. Latvija atrodas pie Baltijas jūras un nelielu laivu apkope vienmēr ir pieprasīta. Lai arī LJK ir sava laivu bāze, pašlaik ir iegādātas tikai divas laivas, ar kurām nevar nodrošināt visiem audzēkņiem pietiekamu prakses darba apjomu un dažādību, veicamie praktiskie uzdevumi ir ļoti ierobežoti. LJK izmanto jebkuru iespēju, lai nodrošinātu audzēkņus ar labām prakses vietām un darba tirgū vajadzīgām iemaņām, lai palīdzētu audzēkņiem pēc iespējas veiksmīgāk iekļauties darba tirgū. Erasmus+ projekti un sniegtās mobilitātes iespējas ir daudz palīdzējušas risināt šo problēmu.

Šī projekta ietvaros partneri euroMind un Associazione A Rocca starptautiskais departaments EProjectConsult 3 nedēļu garumā kopumā 8 audzēkņiem Malagā (divas plūsmas), un 2 nedēļu garumā 4 audzēkņiem Sicīlijā nodrošinās prakses vietas kuģu/laivu tehniskās apkopes un remontdarbu uzņēmumos.

Audzēkņi gūs praktisko pieredzi, apgūs un pilnveidos prasmes veikt nelielu kuģu un laivu iekārtu un mehānismu apkopi un uzturēšanu tehniskajā kārtībā, pielietot kuģu mehāniķa darbā izmantojamos instrumentus, strādāt ar remontdarbu dokumentāciju, ekspluatēt enerģētiskās, mehāniskās un elektriskās iekārtas un sistēmas u.c. uzdevumus.

Savukārt projekta partneris Projinal Consulting organizēs LJK audzēkņu praksi Turcijas jūrniecības PIA iestādē Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kur tiks izieta 2 nedēļu apmācība/prakse drošībā uz ūdens.

Pašlaik LJK audzēkņiem nodrošinātie kursi nenodrošina kursa praktisko apgūšanu sāļos ūdeņos (Baltijas jūra nav uzskatāma par īpaši sāļu jūru) un teorētiskās zināšanas ir ļoti vispārīgas, neliekot akcentu uz atsevišķu reģionu savdabīgiem apstākļiem. Projekta ietvaros tiks organizēta praktiskā apmācība baseinā un Vidusjūrā, ļaujot audzēkņiem gūt zināšanas un papildu praksi drošībā uz ūdens starptautiskā vidē un ļaujot praktizēties reālajiem apstākļiem pietuvinātās situācijās, liekot uzsvaru uz Vidusjūras reģiona īpatnībām. Audzēkņi iegūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas drošībā un izdzīvošanā avārijas gadījumā uz ūdens, praktizēsies pielietot drošības aprīkojumu, iekārtas un plostus (STCW modulis (A-VI / 1-1)), kā arī gūs pieredzi, dodoties jūrā ar motorlaivām un burukuģi. Nodarbības un treniņi tiks organizēti uzņemošās iestādes baseinā un Vidusjūrā, simulējot reālas situācijas kuģa avārijas gadījumā.

Līdzās ar apgūstamo profesiju saistītajām iemaņām audzēkņi uzlabos savas angļu valodas zināšanas un komunikācijas prasmes, kļūs patstāvīgāki, pilnveidosies profesionāli, uzlabos spēju strādāt komandā un starptautiskā vidē, iepazīs citas kultūras un gūs iespēju ceļot.

Ar šo projektu LJK cer nodibināt veiksmīgu sadarbību ar partneriem ārvalstīs un nostiprināt partnerību ar jau esošo partneriestādi Turcijā, kā arī vairot LJK izglītojamo iespējas iziet praksi ārvalstīs, iegūstot kontaktus jūrniecības uzņēmumos. Tāpat LJK vēlās iedvesmot arī citas izglītības iestādes un jauniešus aktīvi piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs, kā arī būt mobiliem un globāli domājošiem Kopienas pilsoņiem.

Ziņas

LJK audzēkņu prakse Malagā (03.02.2019. - 23.02.2019.) - raksts šeit 
LJK audzēkņu prakse Malagā (03.02.2019. - 23.02.2019.) - fotogalerija šeit
05.03.2019. LJK audzēkņu Erasmus+ prakse Malagā
29.07.2019. LJK audzēkņu vasaras Erasmus+ prakse Malagā
17.12.2019. Jūrskolas kuģu mehāniķi atgriezušies no prakses Sicīlijā fotogalerija šeit

Saziņa ar projekta koordinatori: erasmusplus(pie)ljk.lv

Atpakaļ