Pēc aizpildīšanas veidlapu iesniegt izmantojot Latvija.lv vai parakstīt izmantojot E-parakstu un nosutīt uz kanceleja@ljk.lv